— Skat og finans, Velfærd

Ærgerligt, at Kristian Jensen fastholder skæve regnemodeller

Finansministeriet har til eftermiddag offentliggjort den længe ventede rapport om ministeriets syn på dynamiske effekter af det offentlige forbrug.

Enhedslistens Pelle Dragsted udtaler:

– Det virker, som om Kristian Jensen har bestilt en redegørelse, hvor konklusionen er skrevet på forhånd. Det er jo bare gentagelser af de argumenter finansministeren tidligere har brugt, når han skulle forsvare de skæve regnemodeller, der anvendes i dag.

– I stedet for at imødekomme den voksende kritik, som blandt andet de økonomiske vismænd og en række andre økonomer er kommet med, fastholder finansministeren stædigt, at store nedskæringer på fx vores folkeskole, sygehuse eller daginstitutioner ikke skulle have nogen negative effekter på samfundsøkonomien.

– Hovedargumentet fra finansministeren er, at der ikke findes et tilstrækkeligt empirisk grundlag for at skønne over adfærdseffekterne af offentligt forbrug. Men dette er jo på ingen måde et argument for, at den nuværende model ikke er skæv. For effekterne kan jo sagtens findes – selvom fagøkonomerne ikke hidtil har været optaget af at kortlægge dem. Og finansministeriet har haft årevis til at igangsætte undersøgelser på området.

– Finansministeriet har også den påstand, at fordi Danmark allerede har et udbygget velfærdssamfund, så må yderligere investeringer i velfærd ikke antages at have nogle markante dynamiske effekter. Men der findes robust forskning, der viser, at fx lavere klassekvotienter vil betyde et øget uddannelsesniveau i befolkningen med deraf følgende produktivitets- og arbejdsudbudseffekter. Også ifht. det nuværende niveau. Det er også ganske åbenlyst, at der vil være en arbejdsudbudseffekt ved fx at nedbringe antallet af lukkedage i daginstitutionerne.

– I Enhedslisten vil vi fortsætte vores kritiske undersøgelser af finansministeriets regnemodeller, og vi noterer os med glæde, at et flertal i Folketinget ligesom os er optaget af at få gjort modellerne mere virkelighedsnære end i dag – uanset at Kristian Jensen stritter imod.

Alle nyheder