— Børn og unge, Socialpolitik

EL: Positivt børneudspil, men behov for bedre normeringer i alle daginstitutioner

Det er positivt, at regeringen vil afsætte penge til forbedring af normeringerne i daginstitutioner med mange udsatte børn, mener Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj.  Men samtidig efterlyser han en generel forbedring af normeringerne i alle dagsinsitutioner. Det hårde pres på kommunernes økonomi, er gået hårdt ud over daginstitutionerne. Der er behov for en kraftig økonomisk saltvandsindsprøjtning til at genoprette den pædagogiske kvalitet, og lovfastsatte minimumsnormeringer skal sikre, at alle kommuner kommer med.

 

Jakob Sølvhøj udtaler :

 

– Det er absolut positivt, at regeringen nu vil afsætte flere penge til en indsats, der særligt retter sig mod udsatte børn. Det er en rigtig god idé at afsætte midler til sociale normeringer, så daginstitutioner med mange sårbare børn får tilført ekstra ressourcer.

– Det er også gode takter, at regeringen vil styrke sundhedsplejen og en opsøgende indsats fra daginstitutionerne. Vi ved, at en indsats der forbedrer samarbejdet med familierne virker. I modsætning til ghettopakkens tvangsforanstaltninger på daginstitutionsområdet, der åbenlyst trækker i den stik modsatte retning, bl.a. fordi den vanskeliggør udviklingen af et tillidsfuldt samarbejde med familierne.

– Når regeringen nu erkender normeringernes betydning for at styrke den tidlige indsats, er det ærgerligt, at den intet gør for at genoprette daginstitutionernes normeringer i al almindelighed. Tværtimod har regeringens hårde økonomiske kurs overfor kommunerne ført til nedskæringer på børneområdet. Enhedslisten foreslår i sin 100-dages plan, at der tilføres 3 milliarder kroner til at løfte normeringerne på hele dagtilbudsområdet, og så vil vi have lovfastsatte minimumsnormeringer, så vi får alle kommuner med.

 

Yderligere: Jakob Sølvhøj 61 62 45 39

Alle nyheder