— Folkeskole, Velfærd

Undervisningsministeren må handle nu for at afhjælpe lærermanglen

Lærermanglen i folkeskolen er nu så stor, at eleverne i deres samlede skoletid kan forvente at blive undervist i omkring et helt skoleår af vikarer, der for hovedpartens vedkommende ikke er læreruddannede. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Undersøgelsen får Enhedslisten undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, til at opfordre Undervisningsministeren til hurtig handling for at forbedre lærernes arbejdsvilkår.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Undervisningsministeriets undersøgelse af vikarsituationen viser med al tydelighed, hvor alvorlig lærermanglen i folkeskolen er blevet. Når nye folkeskoleelever kan se frem til at blive undervist af vikarer i, hvad der svarer til et helt skoleår i deres skoletid, og disse vikarer for hovedpartens vedkommende ikke er læreruddannede, har det alvorlige konsekvenser for undervisningens kvalitet.
– Når lærermanglen er blevet så alvorlig, skyldes det først og fremmest, at tusindvis af læreruddannede har fravalgt at undervise i folkeskolen. Ikke mindre end 17.000 uddannede lærer har valgt at arbejde uden for folkeskolen, og det står simpelthen ikke til at bortforklare, at fravalget i høj grad skyldes besparelser og de forringelser af lærernes arbejdsvilkår, der blev resultatet af folkeskolereformen og indgrebet i lærernes overenskomst.
– Jeg håber Undervisningsministeren erkender, hvor alvorlige konsekvenser det vil have, hvis situationen får lov til at fortsætte uændret, og jeg vil bede ministeren om at redegøre for, hvilke initiativer hun vil tage for at afhjælpe lærermanglen.
– Lærermanglen er så stor, at den ikke kan løses i et snuptag, men et hurtigt og effektivt første skridt vil være at korte de lange skoledage ned og øremærke de frigjorte ressourcer til at sikre lærerne bedre forberedelsestid. Det vil uden tvivl kunne tiltrække mange af de tusindvis af lærere, der i øjeblikket har valgt folkeskolen fra.

Yderligere: Jakob Sølvhøj 61 62 45 39

Alle nyheder