— Uddannelse og forskning, Velfærd,

Regeringen har givet op – oppositionen må finde ny model for elevfordeling på gymnasierne

Med sit forslag om at lade gymnasierne selv fastlægge de kriterier ansøgerne skal fordeles efter, fralægger regeringen sig fuldstændig ansvaret for at rette op på de store forskelle, der i dag er på elevsammensætningen på landets gymnasier. Det mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der skarpt kritiserer undervisningsministeren for at lade stå til. Enhedslisten opfordrer derfor partierne i oppositionen til finde sammen om forslag til ny model for elevfordeling, så den hurtigt kan sættes i værk efter et valg.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Det er fuldstændig ansvarsløst, når undervisningsministeren i sit udspil blot vil lade det være op til gymnasierne at fastlægge fordelingskriterierne. Det har jo længe været en klar melding fra mange rektorer, at det ikke er muligt for gymnasierne selv at løse de store problemer, der er med en skæv elevfordeling. Derfor er ministerens udmelding et klart signal om, at regeringen fortsat agter at lade stå til.

– Vi har igennem en årrække kunne følge, hvordan der er sket en stadig større social og etnisk opsplitning af de unge, der søger ind på gymnasierne. En opsplitning, der har haft som konsekvens, at søgetallene til nogle gymnasier er faldet så drastisk, at det truer gymnasiernes eksistens. Det er helt urimeligt, at undervisningsministeren bliver ved med blot at overhøre den appel om hjælp, der lyder fra en række gymnasier.

– Jeg vil opfordre til, at partierne i oppositionen finder sammen om forslag til ændringer af optagelseskriterierne, så de kan iværksættes hurtigt efter et valg. Enhedslisten foreslår, at der åbnes for etablering af gymnasiedistrikter, så de enkelte regioner får et nødvendigt redskab til at sikre en mere ligelig fordeling af eleverne. Når regeringen ikke vil gøre noget for at løse problemerne, så må andre tage over. Det skylder vi både de unge og gymnasierne.

– Etableringen af skoledistrikter på gymnasieområdet må omfatte såvel de almene som de tekniske gymnasier og handelsgymnasierne, og det må overlades til de enkelte regioner at fastlægge den konkrete model for distrikterne ud fra de lokale forhold.

Yderligere hos: Jakob Sølvhøj, 61 62 45 39

Alle nyheder