— Folkeskole, Velfærd

EL: Afbureaukratiseringsudspil både godt og skidt for skolerne

Der er både godt og skidt i regeringens afbureaukratiseringsudspil på undervisningsområdet, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

Det er godt, at der endelig bliver lyttet til den kritik, der i årevis er haglet ned over de obligatoriske elevplaner. Det har længe været kendt, at elevplanerne er voldsomt tidskrævende for lærerne, uden at de giver reel værdi – hverken til elever, lærere eller forældre. Til gængæld er Enhedslisten særdeles kritisk over for forslaget på friskoleområdet, der kan åbne for etablering af egentlige skolekoncerner. Og så forekommer en omfattende evaluering af de nationale test fuldstændig overflødig, når det er for længst fastslået, at testene ikke kan bruges til noget som helst.

 

Jakob Sølvhøj udtaler:

 

– Elevplanerne optager i dag alt for meget af lærernes arbejdstid, og ville næppe blive savnet af hverken elever, lærere eller forældre. Jeg ser en forenkling som et rigtig fornuftigt skridt. Stod det til Enhedslisten blev elevplanerne dog helt afskaffet. For det er min opfattelse, at det skal være den enkelte skole, der bestemmer, hvordan de gennemfører evalueringer af eleverne.

 

– Jeg forstå simpelthen ikke, hvorfor ministeren vil bruge tid på at evaluere de nationale test, når vi har utallige rapporter og forskning, der fastslår, at de ikke virker som pædagogisk redskab for lærerne, og at testene fremmer en uheldig teach-to-the-test kultur. Lad os i stedet få afskaffet de nationale test så hurtigt som muligt.

 

– Jeg er meget bekymret for forslaget om at åbne for private skolers mulighed for at etablere flere selvstændige afdelinger på forskellige matrikler eller i forskellige byer. Disse skolekoncerner kan nemlig både medføre, at elever, lærere og forældre får meget langt til ledelsen og dermed mindre medbestemmelse, og det kan medføre, at de private skoler i visse lokale samfund helt udkonkurrerer folkeskolen.

Alle nyheder