— Skat og finans, Velfærd

Staten bør kunne overtage Danske Bank, hvis banken dømmes for hvidvask

Enhedslisten følger nøje og med stor bekymring sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland. Sagen omfatter pengeoverførsler fra diktaturstater, østeuropæiske kriminelle og internationale våbensmuglere. Der er som minimum hvidvasket for 53 milliarder kroner, men beløbet kan være langt større.

Dansk lovgivning mod hvidvask giver statens selskab Finansiel Stabilitet mulighed for at overtage banker, som gør sig skyldige i gentagne eller grove overtrædelser af hvidvaskeloven. Dette er senest sket i sidste uge med overtagelsen af Københavns Andelskasse. Enhedslisten beder nu erhvervsministeren undersøge mulighederne for at anvende denne lovgivning overfor Danske Bank, hvis banken dømmes skyldig i hvidvask.

Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, siger

– Danske Bank er en gigant ude af kontrol, og udgør i stigende grad en trussel mod den finansielle stabilitet og Danmarks internationale troværdighed. Derfor bør vi alvorligt se på mulighederne for, at vi med den eksisterende lovgivning, kan få Danske Bank under demokratisk kontrol.

– Lov om finansiel virksomhed, som har virkning fra 1. juli i år, åbner for den mulighed, at en bank som groft overtræder hvidvaskloven, faktisk kan blive erklæret nødlidende og overdraget til Finansiel Stabilitet, så den permanent eller midlertidigt kommer under statslig kontrol. Denne mulighed mener vi bør overvejes, såfremt Danske Bank bliver dømt for omfattende hvidvask. Derfor beder vi nu erhvervsministeren undersøge det juridiske grundlag for, at Finansiel Stabilitet overtager administrationen af Danske Bank.

-Det er jo ikke første gang Danske Bank agerer fuldstændigt uansvarligt. Da finanskrisen ramte, måtte staten træde til og give Danske Bank kæmpe milliardbeløb, for at holde banken i live, fordi de havde påtaget sig alt for store risici. Nu gambler Danske Bank med hele det danske finansielle systems internationale omdømme, når de laver hvidvask af historisk store dimensioner.

– Står det til Enhedslisten, er det sidste gang Danske Banks kan sætte dem selv og deres jagt på profit over samfundets ve og vel. Derfor vil vi forfølge enhver mulighed for at få Danske Bank under demokratisk kontrol, så vi kan få orden på bankens aktiviteter, og så den ikke længere udgør en latent trussel mod vores finansielle stabilitet.

Enhedslisten vil inden for den nærmeste tid fremlægge et større udspil om grundlæggende reformer i finanssektoren.

 

For yderligere kommentarer:
Pelle Dragsted: 61624317

 

Pressedækning af Enhedslistens forslag:

Enhedslisten: Staten bør kunne overtage Danske Bank ved dom for hvidvask – Læs her

Har du ikke hørt om Hvidvask sagen, kan du starte her

Alle nyheder