— Sundhed og psykiatri

Dybt usympatisk at satspulje skal betale for psykiatriplan

Regeringen har i dag lanceret deres bud på en ny handlingsplan for psykiatrien. Handlingsplanen afløser den aktuelle handlingsplan, som udløber ved årsskiftet.

Enhedslistens psykiatriordfører Stine Brix udtaler:

  • Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt og tiltrængt med en psykiatriplan. Det har vi efterlyst længe. Men regeringen gør grin med psykiatrien, når det igen er satspuljen, som skal betale for psykiatrien. For det første er det dybt usympatisk, at regningen bliver tørret af på de fattigste mennesker i Danmark, og for det andet har psykiatrien brug for at komme på finansloven, så man ved, hvad man har at gøre godt med.
  • Jeg er også skuffet over, at der ikke kommer et større økonomisk løft. Antallet af patienter i psykiatrien er eksploderet. Siden 2009 er der kommet 30 procent flere patienter i voksenpsykiatrien og over 60 procent mere i børne- og ungepsykiatrien. Alligevel er regeringens plan samlet set mindre end den foregående plan, som den afløser. I en tid med økonomisk opsving, og hvor regeringen har et stort økonomisk råderum at disponere over, er det uforståeligt, at der ikke sættes flere penge af til psykiatrien, der er i akut krise.
  • Der er mange gode intentioner i psykiatriplanen, men pengene slår simpelthen ikke til. Det er for eksempel helt utilstrækkeligt, at der kun afsættes 120 mio.kr., som skal fordeles ud over fire år, til at løfte den nære psykiatri i kommunerne. Og derfor tror jeg desværre ikke, at planen vil tage hånd om de grundlæggende problemer med for tidlige udskrivninger, tvang, stort antal genindlæggelser og mangel på tidlig indsats.
Alle nyheder