— Arbejdsmarked, Erhverv, Udlændinge og integration

Godt, at flertal sætter foden ned over for løntrykkeri

I dag, mandag den 29. oktober, brød forhandlinger om udenlandsk arbejdskraft sammen. Finn Sørensen glæder sig over, at regeringen ikke kom igennem med en aftale, der ifølge ham, handler om, at regeringen vil åbne for mere løntrykkeri.

Enhedslisten arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen, siger:

  • Jeg er godt tilfreds med, at vi sammen med et klart flertal sætter foden ned overfor regeringens forslag om at åbne sluserne for mere løntrykkeri. For det er ganske enkelt det, regeringen gerne ville med sit forslag om mere udenlandsk arbejdskraft, hvor de vil sænke beløbsgrænsen, udvide positivlisten, fjerne kravene til ansættelse af landbrugspraktikanter, lempe ”fasttrack-ordningen” og afskaffe kravet om, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto.
  • Det er besynderligt, at regeringen afbrød forhandlingerne. De kunne faktisk have fået flertal – også sammen med Enhedslisten – for at lette tilværelsen for de virksomheder og de udlændinge, der benytter de gældende ordninger. Men det er åbenbart vigtigere for Inger Støjberg at skabe mere løntrykkeri, og hvis hun ikke kan få dét, er hun ikke interesseret i at hjælpe virksomhederne med praktiske problemer.
  • Generelt er der ikke mangel på arbejdskraft. Der er 150.000 ledige. Der er 10.000 unge, der mangler praktikplads. Se dog at få ansat og uddannet nogle af dem, inden der hentes arbejdskraft udefra. Skulle det stadig knibe, er der cirka 17 millioner ledige i EU, som danske virksomheder uhindret kan hente hertil, uden ”generende” krav om beløbsgrænse og dansk bankkonto.
  • De forslag regeringen har stillet, er en tro kopi af kravene fra Dansk Industri. Det handler om, at slå ladeporten på vid gab for at importere billig arbejdskraft fra 3. lande. Udenlandske arbejdere er velkomne her i landet, uanset nationalitet og hudfarve. Men de skal arbejde på lige vilkår med os andre, og der skal være mangel på deres arbejdskraft, ellers fører det bare til øget løntrykkeri.
Alle nyheder