— Skat og finans

EL indkalder til samråd om udbytteskatskandalen: Brug for klarhed over skandalens omfang og behovet for mere kontrol

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag orienteret partierne i Folketinget om, at udbytteskatskandalen muligvis er endnu større end de 12,7 mia. kr., der indtil nu har været fremme, og at tre danske banker kan være involveret i svindlen. Konkret drejer det sig om mulig svindel via den såkaldte bankordning. Det er nu kommet frem, på trods af tidligere informationer om det stik modsatte, at der også kan være foregået svindel via denne ordning.

Det er desuden kommet frem, at advokatfirmaet Bech-Bruun optræder i papirer, der indgår i sagen. Det er samtidig Bech-Bruun der i sin tid stod for den advokatundersøgelse af udbytteskat-skandalen, som alle partier undtager EL, Å og SF igangsatte december 2016. På baggrund af de nye oplysninger indkalder Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, ministeren i samråd.

Rune Lund udtaler:

– Danske banker har måske været direkte involveret i og tjent penge på svindel med udbytteskat. Indtil nu har vi fået det stik modsatte at vide, nemlig at der ikke så ud til at være problemer med bankordningen. Det er godt, at sagen undersøges til bunds nu. Men Karsten Lauritzen og skatteforvaltningen har sovet i timen. Det skal vi have en nærmere forklaring på.

– At banker i det hele taget blev sat til at administrere udbetalinger fra statskassen vidner om, hvor katastrofalt det har været, at skiftende regeringen siden midten af nullerne har ødelagt og sparet skat i stykker. Genopretningen er i gang. Men det går for langsomt. Der er brug for endnu flere medarbejdere i skattekontrollen. Vi har ikke råd til at lade være. Ellers vil der blive ved med at være kronede dage for svindlere.

– Det virker jo fuldstændig grotesk, at Bech-Bruun har været med til at lave en advokatundersøgelse om udbytteskatskandalen, hvor de får adgang til de inderste oplysninger i Skatteministeriet, samtidig med at vi nu kan se, at de er i søgelyset for måske at have været medvirkende til udbytteskatskandalen. Bech-Bruun kan jo have fået adgang til oplysninger, som har kunnet bruges til at udføre mulig svindel mod den danske stat.

– Det skal også undersøges, om der kan gøres et strafferetsligt ansvar gældende. En ting er bøder. En anden ting er fængselsstraf. Vi skal have sikkerhed for, at alle dele af sagen bliver undersøgt. Ingen rådgivere eller bankfolk skal slippe for fængselsstraf, bøder eller for at betale pengene tilbage, hvis de er skyldige i den her massive svindel.

Baggrund:
Bankordningen var en aftale mellem SKAT og bankerne SEB, Nordea og Danske Bank, hvorefter bankerne på vegne af deres kunder anmodede SKAT om refusion af udbytteskat. Aftalerne blev opsagt af SKAT ultimo september 2015. Som en del af ordningen var det en betingelse, at bankerne sikrede eller fik sandsynliggjort, at der var betalt udbytteskat vedrørende de indsendte ansøgninger.

Relevante links
Svar på spørgsmål 224 til Rune Lund fra 16. marts 2017 om, at der ” På baggrund af de foreliggende resultater er der dog intet, der tyder på systematisk svindel med tilbagesøgning af udbytteskat i bankordningen, læse her.

Advokatundersøgelsen fra Bech-Bruun om udbytteskatskandalen: ”Efter yderligere undersøgelser, navnlig af om den formodede svindel også var foregået via bankordningen – hvilket undersøgelserne afkræftede – anmeldte SKAT i april 2016 formodet svindel for yderligere 3,2 mia. kr., således at den formodede svindel, der i det hele antages foretaget ved misbrug af blanketordningen, samlet udgør 12,3 mia. kr.” Læs her – side 467.

Alle nyheder