— Kultur og medier

Et vedligeholdelsesforlig om dansk film er indgået

Her til aften er der indgået et bredt 5-årigt filmforlig mellem alle Folketingets partier. Enhedslistens kulturordfører, Søren Søndergaard, kalder aftalen for ”et vedligeholdelsesforlig” uden de store nyskabelser eller fremskridt. Enhedslisten går med i aftalen, da den i det mindste fastholder det statslige engagement i dansk filmkunst og –produktion og åbner for løbende evalueringer, som kan føre til fremtidige forbedringer.

Søren Søndergaard udtaler:

  • Præcis som på medieområdet er den danske filmproduktion udsat for en skærpet konkurrence fra multinationale filmkoncerner. Derfor er der brug for en markant oprustning på dette felt, hvis vi fortsat ønsker et bredt udvalg af danske film på et højt kunstnerisk og kvalitetsmæssigt niveau. Det har desværre ikke været regeringens og Dansk Folkepartis ambition. Derfor er vi desværre endt på et vedligeholdelsesforlig uden de store nyskabelse og fremskridt.
  • Enhedslisten beklager, at en lang række af de forslag, som vi og andre partier har fremført, er blevet mødt med et veto fra regeringen og Dansk Folkeparti. Det gælder f.eks. muligheden for at forbedre finansieringen af dansk film gennem en afgift på streamingtjenesterne, øget satsning på talentudviklingen i hele landet, sikring af ordentlige arbejdsvilkår inden for filmbranchen, hurtigere digitalisering af filmarven og prioritering af filmfestivalerne.
  • Når Enhedslisten alligevel har valgt at indgå i aftalen, er det fordi den i det mindste fastholder det nuværende statslige engagement i dansk filmkunst og filmproduktion. Samtidig vil der i den 5-årige forligsperiode være flere evalueringer og opfølgninger, hvor Enhedslisten vil forsøge at trække tingene mere i den rigtige retning til gavn for dansk film.
  • Med indgåelsen af vedligeholdelsesforliget er det endnu engang blevet klart, hvor begrænsede ambitioner den nærende regering og Dansk Folkeparti har for dansk kultur. Enhedslisten ser derfor frem til det snarlige valg og mulighed for en anderledes sammensætning af Folketinget.
Alle nyheder