— Arbejdsmarked, Handicap og ældre

Hjælp til ansatte, der har været udsat for vold

Det er for svært for lærere, socialpædagoger, SOSU’ er mf. at få erstatning, hvis de bliver udsat for vold på jobbet. Derfor fremsætter Enhedslisten, DF og SF i dag et fælles beslutningsforslag om, at regeringen skal finde en model, så pædagogiske- og omsorgsmedarbejdere, der har været udsat for vold af en borger, lettere kan søge om erstatning for svie, smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Jakob Sølvhøj, gruppeformand for Enhedslisten, udtaler:

– Det er på tide, at vi finder en løsning på problemerne med erstatning for vold på jobbet for velfærdens helte. De risikerer at stå i en situation, hvor de ikke kan få erstatning, hvis de mister arbejde eller får problemer på grund af vold, de har været udsat for på deres arbejdsplads. Det er folketinget nødt til at lave en model for.

– Vi har gennem længere tid hørt om ansatte, der står i et dilemma, hvis de bliver udsat for vold fra de mennesker, de drager omsorg for. Hvis de politianmelder, risikerer de at ødelægge relationen til de mennesker, de arbejder med. Omvendt risikerer de at stå i en situation, hvor de ikke kan få erstatning.

– Vi beder pædagoger, omsorgsansatte og lærere om at tage vare på andre mennesker. Vi skylder de ansatte, at tage vare på dem, hvis de bliver udsat for vold, mens de udfører deres vigtige arbejde. Derfor fremsætter vi forslag, så vi kan få en god løsning på problemet.

 

Baggrund:
Forslaget skal løse det store problem, som lærer, socialpædagoger, SOSU’er, sygeplejersker mf. oplever, når de er så uheldige at blive udsat for vold af en borger. Nu bliver medarbejderne nødt til at politianmelde børn, demente og udviklingshæmmede for at kunne få erstatning.

Meldingerne fra Socialpædagogernes Landsforening, LEV, FOA, Autismeforeningen, Dansk Sygeplejerske Råd, Danmarks Lærerforening mf. er, at det er ødelæggende for relationen til det menneske, der er ansat til at drage omsorg for, hvis de ansatte politianmelder borgerne. I flere tilfælde dropper de ansatte derfor at søge erstatning.

Alligevel er tallene for, hvor mange, der politianmelder vold på arbejde eksploderet. Ifølge Danmarks statistik er antallet af politianmeldelser fordoblet siden 2015 og på bare et år fra 2016 til 2017 er tallet steget med næsten 1.000 anmeldelser fra 4.319 til 5.253.

Følgende organisationer støtter forslaget: Socialpædagogerne, FOA, LEV, Autismeforeningen, Dansk Sygeplejeråd. Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporganisationer, BUPL, Alzheimer Foreningen og LO.

Alle nyheder