— Sundhed og psykiatri

EL: Regeringen vil løse sundhedsvæsenets problemer ved at bede de ansatte løbe hurtigere

Regeringen vil løse sundhedsvæsenets problemer ved at bede de ansatte løbe hurtigere. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund mener, regeringen skylder sundhedsvæsnets ansatte at pege på, hvor pengene skal komme fra.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund siger:

– Regeringen løser ikke sundhedsvæsnets grundlæggende problem, at der er for mange opgaver til for få hænder. Det er som om, regeringen befinder sig langt væk fra virkeligheden, når de siger, at de i forvejen pressede sygeplejersker bare skal arbejde 1,3 timer mere om ugen. Især fordi regeringen ikke peger på, hvor pengene til sygeplejerskernes merarbejde skal komme fra.

– Vi ved, vi kommer til at mangle rigtig mange SOSUer ude i kommunerne i løbet af de næste år, som skal løfte opgaverne med det stigende antal plejekrævende ældre. Regeringen har lige lagt op til at sende endnu flere opgaver til kommunerne, selv om det allerede nu er overordentligt svært at finde ansatte til at tage sig af de opgaver, der allerede er. Derfor er det helt utilstrækkeligt, at regeringen kun lægger op til drøftelser med arbejdsmarkedets parter om at løse manglen på praktikpladser. Der må følge håndfast finansiering med.

– Det er positivt, at regeringen afskaffer 6-års reglen. Det har længe været et krav fra Enhedslisten, og vi er især glade for, at presset nu fjernes fra de kommende læger.

– Vi mangler helt konkret at se, hvordan regeringen vil skabe større arbejdsglæde og skaffe flere hænder. Mange års økonomisk udsultning af sundhedsvæsenet kombineret med, at der er kommet flere opgaver, er jo netop årsagen til det forringede arbejdsmiljø. Det løses ikke ved ”ambitiøse initiativer” og drøftelser. Det løses ved, at man anviser konkret finansiering og virkelighedsnære planer for, hvordan man styrker arbejdsmiljøet, forebyggelsen og samarbejdet. Enhedslisten har et finansieret forslag om et løft på 2 mia. kr. til sygehusene, 1 mia. kr. til psykiatrien og en årlig vækst i bevillingerne på 2%. Vi mangler at se regeringens konkrete finansiering.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo