— Handicap og ældre

EL: Socialministeren må garantere, der ikke afspecialiseres

Enhedslisten indkalder nu socialministeren i samråd om det specialiserede socialområde. Der udtrykkes fra handicaporganisationerne stor bekymring for, at regeringens forslag om at nedlægge regionerne vil føre til forringelser på det specialiserede socialområde. Den bekymring deles helt af Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, der mener, at sporene fra kommunalreformen skræmmer. Kommunalreformen medførte en massiv afspecialisering af handicapområdet, og der er al mulig grund til at frygte, at det vil gentage sig med en ny reform.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Det kan få alvorlige konsekvenser for det specialiserede socialområde, hvis det lykkes regeringen at få nedlagt regionerne og udlagt 60 af landets mest specialiserede tilbud til kommunerne.

– Erfaringerne fra kommunalreformen viser, at mange kommuner slet ikke har evnet at løfte opgaven med at videreføre de specialiserede sociale tilbud og institutioner, de overtog fra kommunerne i forbindelse med kommunalreformen for 10 år siden. Det har bl.a. ført til forringelser for mange borgere med handicap, og det må simpelthen ikke gentage sig med en ny reform.

– Mange kommuner har haft utrolig vanskeligt ved at håndtere opgaven med at drive de specialiserede tilbud, og der er mange steder blevet sparet massivt på tilbuddene. Der er sket sammenlægninger af tilbud, der aldrig skulle være sammenlagt, og borgere er blevet visiteret til tilbud, der slet ikke har den tilstrækkelige ekspertise til at imødekomme borgernes behov for støtte og hjælp.

Alle nyheder
Ø
X