— Klima og energi, Kommuner og regioner, Trafik

Enhedslisten afviser regeringens motorvejsvision for hovedstaden

Regeringens bud på en ny fingerplan for hovedstadsområdet er en ommer. Der er alt for meget asfalt og alt for lidt for miljøet. Udover et voldsomt ønske om mere motorvejsasfalt indeholder planen en lempelse af stationsnærhedsprincippet. Stationsnærhedsprincippet er et af de vigtigste værktøjer til at understøtte den kollektive trafik, og Enhedslisten mener, at regeringens ønske om at lempe dette princip er et opgør med nogle af grundelementerne i fingerplanen.

Transportordfører Henning Hyllested siger:

  • Erhvervsministerens vision for hovedstadsområdet er en asfaltvision, der er præget af motorvejsløsninger på de trafikale udfordringer. Med forslaget til fingerplanen åbnes der op for en række motorvejsprojekter, og samtidig svækkes det såkaldte stationsnærhedsprincip. Det betyder, at arbejdspladser fremover kommer til at ligge længere fra stationerne. Det er klart, der er tale om en minister, som mere har fokus på bil end på bus og tog. 
  • Erhvervsministeren ønsker, at der skabes 200.000 arbejdspladser i hovedstadsområdet. Man taber jo næsten kæben – ikke over antallet af arbejdspladser, men over det mangel på fokus og retning der præger regeringens politik. Der er jo ikke lang tid siden, at regeringen har brugt mange millioner på at flytte statslige arbejdspladser ud af hovedstadsområdet. Man kunne jo ønske sig, at regeringen fjernede det noget ensidige fokus på hovedstaden og i stedet begyndt et at se på jobskabelsen i resten af landet. 

Enhedslistens miljøordfører, Øjvind Vilsholm, tilføjer

  • Med fingerplanens motorvejsvisioner kan vi se frem til en udvikling, hvor flere tager bilen, og færre tager den kollektive trafik. Der er ikke kun dårligt for trængslen men også for forureningen med støj og partikler. Og oven i det kommer udledningerne af CO2.
  • Erhvervsministeren har fremlagt en vision for, at boligudbuddet i hovedstadsområdet øges med 67.000 frem mod 2030. Men ministeren mangler fuldstændig fokus på, at det der er behov er boliger, der er til at betale for studerende og familier med helt almindelige indkomster. Derudover kunne man også her ønske et større fokus på, hvordan resten af landet bliver løftet, så efterspørgslen efter boliger i hovedstaden blev dæmpet. Der er f.eks. masser af plads til udvikling i Nordsjælland, hvor både Gribskov og Halsnæs kommuner for længst har meldt sig klar.
Alle nyheder
Ø
X