— Demokrati

Enhedslisten kalder minister i samråd om omgåelse af partistøtte-regler

Politiken kan i dag fortælle, at Marcus Knuth ligesom Venstres politiske ordfører, Britt Bager har omgået partistøttereglerne. En donation på 40.000 fra rigmanden Fritz Schur blev delt op i mindre portioner for at hemmeligholde pengegaven for offentligheden.

Enhedslistens demokratiordfører Pelle Dragsted kalder på den baggrund indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i samråd.

Pelle Dragsted siger:

– Vi har et alvorligt problem, når det øjensynligt er en almindelig praksis, blandt politikere fra det regeringsbærende parti, bevidst at omgå reglerne om partistøtte for at hemmeligholde for borgerne, hvem der betaler for deres valgkamp.

– I den konkrete sag synes jeg i høj grad, at det er relevant for borgerne at havde kendskab til, at en rigmand, som har været placeret i bestyrelsen for en række statslige selskaber, donerer store pengebeløb til navngivne partier og politikere. Jeg er ret sikker på hvilket ord, vi ville bruge om den slags manøvrer, hvis de foregik i fx et sydeuropæisk land.

– Jeg vil ved samrådet spørge ministeren, hvad regeringen mener om Venstrepolitikernes omgåelse af reglerne, og om regeringen er enig i, at der er behov for at stramme reglerne.

Samrådsspørgsmål:

1) Hvad mener regeringen om, at ledende politikere fra Venstre har omgået reglerne om partistøtte ved at dele økonomiske donationer op i mindre portioner som ikke overskrider grænsen for offentliggørelse?

2) Mener regeringen, at der er brug for en opstramning af partistøtte-reglerne der sikrer, at donationer over bundgrænsen registreres selvom donationen kanalisere gennem forskellige virksomheder hvor donoren er den reelle ejer.

Skriftligt spørgsmål:
– Ville det være teknisk muligt at ændre partistøttereglen sådan at beløb over bundgrænsen registreres hvis de kommer fra samme person, uanset om de udbetales af forskellige virksomheder hvori den pågældende person er registreret som reel ejer.

Alle nyheder