— Trafik

DSB bruger sikkerheden på jernbanen i kampen mod sine ansatte og deres fagforening

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, har i dag spurgt transportminister Ole Birk Olesen, hvorfor DSB har frataget Dansk Jernbaneforbund retten til at udpege de lokoførere, der sørger for, at sikkerheden er i orden. Henning Hyllested har også spurgt, om ikke ministeren finder det unødigt konfliktoptrappende i den nuværende situation, at DSB, som han på statens vegne er eneejer af, tager skridtet med at sætte Dansk Jernbaneforbund fra bestillingen på dette område.

Det sidste svarer Transportministeren ikke på, men henholder sig til, at han ikke vil blande sig i den løbende konflikt mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

Henning Hyllesteds siger:

– Det er besynderligt, at ministeren som ejer af virksomheden ikke griber ind for at genoprette roen i DSB. DSBs ledelse magter helt åbenbart ikke opgaven, men har tværtimod sat kurs efter konfrontation med sine ansatte og deres faglige organisation, Dansk Jernbaneforbund. Men måske spiller DSB blot ministerens spil!

– DSB, som har udarbejdet de øvrige svar på vegne af ministeren, henholder sig til ledelsesretten som begrundelse for at sætte Dansk Jernbaneforbund fra bestillingen med at udpege lokoførere til signalkommissionerne. Vi gør det, fordi vi kan, er åbenbart argumentationen.

– DSB spiller her med musklerne på trods af, at de gældende bestemmelser på området siger, at efter den nuværende praksis er det Dansk Jernbaneforbund, der udpeger lokoførere til signalkommissionerne. Og på trods af en forventning om, at man som statslig virksomhed i år 2019 udøver sin ledelsesret i samarbejde med de ansatte og deres fagforening.

– Ingen tvivl om, at DSB i øjeblikket provokerer sine ansatte på det groveste. Udpegning af lokoførere til signalkommissioner har ikke tidligere givet anledning til problemer mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund – og gør det heller ikke i forhold til f.eks. Arriva og lokalbanerne. Det er først blevet et problem, efter DSB har meldt sig ind i Dansk Industri.

Lokoførernes arbejdsnedlæggelse mandag viste, hvor afhængig vi alle er af, at vi har en velfungerende kollektiv (jernbane)trafik. Det er transportministerens ansvar, at den fungerer. Han må overbevise DSB’s ledelse om, at det kun kan ske i samarbejde med de ansatte og deres fagforening.

Alle nyheder