— Kultur og medier

Enhedslisten rejser udbuddet af Radio 24syv i Folketinget

Enhedslisten har i dag i Folketinget rejst udbuddet af den fjerde FM-kanal, hvor Radio 24syv hidtil har sendt. Det sker i form af et spørgsmål til Kulturministeren, hvor Enhedslisten ønsker at få afklaret mulighederne for at ændre på udbudsbetingelserne inden udløbsfristen for udbuddet den 20. maj 2019, subsidiært inden den endelige afgørelse af, hvem der får den nye 8-årige sendetilladelse, hvilket forventes at ske senest den 1. juli 2019.

Søren Søndergaard, Enhedslistens medieordfører, siger:

– Det har hele tiden været planen, at sendetilladelsen på den landsdækkende fjerde radiokanal skal genudbydes i år. I den forstand har Radio 24syv naturligvis ingen automatisk ret til at kunne fortsætte yderligere 8 år. Men problemet er, at der er lavet et udbudsmateriale, som på forhånd opstiller nogle krav, som er helt uvedkommende i forhold til at lave en radio til hele Danmark og som defacto forhindrer Radio 24syv i at byde ind med det forslag til radio, som de ønsker.

– Dette er helt uacceptabelt. Vi ønsker et udbud, hvor alle – uanset hvor de vil sende fra – kan komme med deres bud på en landsdækkende taleradio og så må det være op til udbudsgiverne at afgøre, hvem de synes, kommer med det bedste bud. Derfor ønsker Enhedslisten udbudsmaterialet ændret efter det kommende valg, hvis det er muligt. Vi har i den forbindelse bemærket, at det kun er er mindretal i folketinget, som har udtalt støtte til de nuværende udbudskrav.

– Hvis flertallet skifter efter folketingsvalget, så har Socialdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF aftalt at mødes for at drøfte muligheden for et nyt medieforlig. I den forbindelse vil Enhedslisten rejse spørgsmålet om udbuddet af den fjerde FM-kanal og vi ser frem til en åben drøftelse, hvor ingen på forhånd møder op med ultimative krav.

Alle nyheder