— EU, Klima og energi

Enhedslisten samler hele Folketinget i Nej til at fremme A-kraft

Et samlet Folketing har i dag tilsluttet sig et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at reducere Danmarks økonomiske støtte til EU’s atomkraftsprogram, EURATOM. Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen samlede på dagens møde i Energiudvalget alle partierne bag en beretning, som pålægger regeringen at arbejde aktivt for at skære kraftigt i de 212 mio. kr., Danmark årligt sender til EU’s atomkraftsprogram, hvor der bruges 11 milliarder om året.

Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen siger:

– Det er en god dag for den danske og europæiske atomkraftmodstand, fordi der nu står et samlet Folketing bag kravet om, at Danmarks bidrag til EURATOM-programmet skal skæres ned. Jeg håber, det kan styrke atomkraftmodstanden i andre EU-lande, hvor debatten også kører.

– Vi har længe argumenteret for, at atomkraft er den forkerte vej at gå, og allerede i 1985 beslutte Danmark, at A-kraft ikke skal indgå i vores offentlige energiforsyning, derfor virker det ekstra tåbeligt, at Danmark bruger over 200 mio. kr. årligt på at støtte A-kraft via EU. Det er penge, vi kunne bruge på at fremme elektricitet fra sol og vind, som er langt billigere end strøm fra nye atomkraftværker.

– Jeg havde gerne set, at de resterende midler i EURATOM-programmet blev brugt til lukninger af atomkraftværker, men et flertal i Folketinget ønsker, at der stadig bruges penge på at øge sikkerheden på værkerne. Og så længe der ikke bruges penge på at fremme nye atomkraftværker, er det er jo et skridt i den rigtige retning.

Fakta
Det drejer sig om Enhedslistens beslutningsforslag B54 om stop for støtte til atomkraft.
Hele Folketinget står nu bag, at regeringen skal arbejde for, at EURATOM’s aktiviteter inden for fissionsenergi koncentreres om fremme af sikkerhed på de eksisterende atomkraftværker i Europa, samt dekommissionering af gamle og nedslidte atomkraftværker samt arbejde for at den samlede ramme til EURATOM-programmet reduceres. Samlet set har EU’s store EURATOM-program et årligt budget på 11 mia. kr.
Elektricitet fra nye atomkraftværker er væsentlig dyrere end el fra nye solcelleanlæg og vindmøller.
Læs den vedtagne beretning her

 

Alle nyheder