— Demokrati, Erhverv, Klima og energi

Flertal udenom regeringen lukker for salg af kritisk infrastruktur til kapitalfonde

For en måned siden blev salget af eldistributions-selskabet Radius aflyst efter en voldsom offentlig debat. Nu har et flertal i folketinget udenom regeringen vedtaget en beretning, som pålægger regeringen, at kritisk infrastruktur fremover kun kan sælges, hvis køberen enten har det offentlige eller forbruger-ejede selskaber som majoritetsejer.

Enhedslistens Pelle Dragsted er begejstret:

– Det her er nok en af de vigtigste sejre, jeg har været med til at sikre i Folketinget. Med vedtagelsen fra et bredt flertal hegner vi nu effektivt vores kritiske infrastruktur inde, så regeringen ikke kan sælge fx vores energi-infrastuktur til kapitalfonde eller andre private kapitalinteresser.

– Kapitalfonde og formueforvaltere har kun ét formål med at opkøbe infrastruktur, og det er at tjene penge. Og de penge kan komme ét sted fra – nemlig forbrugernes lommer. Og derfor er fælleseje den bedste løsning, når det gælder vital infrastruktur.

– Der er tale om et markant kursskifte, efter årtier hvor der har været en drift imod at sælge vores infrastruktur og overlade den til markedskræfterne. Siden salget af Dong har der været en voksende modstand fra borgerne, og den har nu fået politiske resultater.

– Vi har i Danmark en lang tradition for, at vores kritiske infrastruktur er ejet af fællesskabet – enten af det offentlige eller af forbrugerejede andelsselskaber. Den tradition har været truet – men nu siger et flertal i folketinget, at det er en god tradition, som vi skal holde fast i.

 

Den vedtagne beretningstekst vedtaget på møde i finansudvalget 4. april 2019:

”Et flertal i udvalget (S, DF, EL og SF) konstaterer, at kritisk infrastruktur er af vital interesse for samfundet og borgerne, ikke mindst når det gælder naturlige monopoler.

Flertallet konstaterer ligeledes, at Danmark har en mangeårig tradition for at kritisk infrastruktur er ejet af fællesskabet – enten i form af offentlig ejerskab eller i form af andelsselskaber ejet af forbrugerne. Og at denne ejerform har været med til at sikre en fastholdelse af dansk ejerskab over infrastrukturen, samt en høj forsyningssikkerhed.

Flertallet pålægger i forlængelse heraf regeringen at arbejde for at dansk kritisk infrastruktur enten har det offentlige, eller et forbruger-ejet andelsselskab som majoritetsejer.”

Alle nyheder