— Børn og unge, Velfærd

Enhedslisten kalder Mai Mercado i samråd om normeringer: Ministeren er afkoblet fra virkeligheden

Nu afslører nye tal, at de reelle normeringer i daginstitutionerne ikke er som det skønmaleri regeringen ellers har rejst rundt med. Modsat normeringstallene fra Danmark Statistik, så viser nye beregninger der fokuserer på hvor mange voksne der reelt er til børnene, at der er en voksen til 3,82 vuggestuebørn og en voksen til 7,49 børnehavebørn.

Det står i skærende kontrast til socialministeren, der taler om en gennemsnitlig normering på 3,1 vuggestuebarn pr. voksen og 6,2 børnehavebørn pr. voksen. Det helt afkoblet fra virkeligheden, lyder det fra Enhedslistens børneordfører Jakob Sølvhøj, der i hårde vendinger kritiserer Mai Mercado, som han nu vil kalde i samråd.

Jakob Sølvhøj, Enhedslistens børneordfører, siger:

 • I den seneste tid har vi hørt et utal af historier, hvor de engagerede voksne i institutionerne kan fortælle, at de ikke har den fornødne tid til at give omsorg og tryghed for vores børn. Forældre der kan berette, at de går fra institutionen med en knude i maven, når de har afleveret. Det er hjerteskærende. Og derfor bakker vi fuldstændig op om opråbet fra forældrene. Vi skal have minimumsnormeringer nu.
 • Mai Mercado taler om en gennemsnitlig normering på 3,1 vuggestuebarn pr voksen og 6,2 børnehavebørn pr. voksen. Det er jo fuldstændig afkoblet fra den virkelighed som småbørnsforældre og ansatte i daginstitutionerne møder. Og nu har vi det også sort på hvidt, at ministeren bruger tallene til at tegne et skønmaleri, som jo bliver brugt til at afvise det helt rimelige krav om minimumsnormeringer. Det synes jeg ikke er rimeligt, og derfor har jeg kaldt Socialministeren i samråd.
 • Hvis vi skal sikre lovfastsatte minimumsnormeringer, hvor der er en voksen pr. tre vuggestuebørn og en voksen pr. seks børnehavebørn, så skal der ansættes 10.000 flere i daginstitutionerne. Hvis vi får et nyt flertal efter det kommende valg, så bliver Mette Frederiksen i forhandlingerne om en ny regering, som det første mødt med vores forslag om at sikre voksne nok til vores børn i institutionerne.

Baggrund

 • Bureau 2000-analyse og forskning har på anmodning fra Enhedslisten gennemregnet normeringerne i de danske daginstitutioner. Læs notatet her.
 • Situationen i dag: Ifølge Danmarks Statistik er der 3,14 0-2-årige børn pr. voksen og 6,15 3-5-årige. Der er tale om gennemsnitstal for hver kommune, og det er bruttotal, som også omfatter personale, der ikke er sammen med børnene. Opgørelsen tager ikke højde for, at lederne bruger ca. ¾ af deres tid på administration og ledelse, at medarbejderne har ret til ½ times pause hver dag, hvor børnene skal passes, at medarbejderne skal bruge tid på forældresamarbejde, møder, dokumentation mv., og at ekstra personale til børn med særlige udfordringer, f.eks. støttepædagoger, indgår. Desuden indgår timelønnede vikarer i tallene.
 • Laver man i stedet opgørelsen som i Norge og korrigerer for ledere, studerende, elever og vikarer, er de reelle normeringer:
 • Børn pr. voksen for 0-2 årige: 3,82
 • Børn pr. voksen for 3-5 årige: 7,49
 • Enhedslisten fremsatte første gang et beslutningsforslag om minimumsnormeringer før valget i 2011. Under Thorning-regeringen lykkedes det også at få tilført flere penge til området, men ikke at få vedtaget en lovbestemt minimumsnormering, og Socialdemokratiet endte faktisk med at være direkte imod minimumsnormeringer, selv om de oprindeligt var tilhængere i hvert fald i princippet. Forslaget er med i planen 100 dage med Enhedslisten, og vi har støttet SF, der har fremsat et lignende forslag i denne regeringsperiode.
 • I dag, lørdag den 6. april, er der demonstrationer for minimumsnormeringer i en lang række byer landet over. Den senest opdaterede liste er på mere end 50 byer.

Det foreslår Enhedslisten

Enhedslisten vil indføre en lovfastsat minimumsnormering i daginstitutionerne.

Minimumsnormeringen skal følge samme principper, som man følger i norske daginstitutioner. Det vil sige at den enkelte institution skal sikres, at der maksimalt er:

 • Tre børn pr. voksen i vuggestuer.
 • Seks børn pr. voksen i børnehaver.

Opgørelsen af antal børn pr. voksen skal ske efter samme principper som i den norske lov, dvs.:

 • Lederne skal kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.
 • Der skal kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer.
 • Hvis en institution får ekstra timer f.eks. på grund af børn med særlige behov, skal denne støtte ligge ud over minimumsnormeringen.

Realisering og finansiering

Sådan bliver hverdagen i institutionerne:

Med Enhedslistens model vil institutionerne få mulighed for at tilrettelægge en hverdag, hvor det sikres at:

 • En vuggestuegruppe højst er på 10 børn.
 • En børnehavegruppe højst er på 20 børn.
 • Det ikke indgår i arbejdsplanen i en daginstitution, at en medarbejder er alene med en børnegruppe.
 • Der sikres mulighed for tre eller flere medarbejdere til grupperne i 4-5 timer dagligt i den travle periode, hvor der arbejdes i mindre grupper, hvor børnene skal have frokost, på toilettet m.v.

Disse principper skal fremgå af en vejledning om bemanding fra Socialministeriet.

For at opfylde disse krav skal der tilføres ca. ¾ pædagogisk medarbejder pr. børnegruppe. En institution med f.eks. 10 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn vil således få forbedret bemandingen med godt to voksne.

Omkring halvdelen heraf går til afskaffelsen af alenearbejde og sikring af mulighed for tre medarbejdere i travle perioder. Og lige så meget skal bruges til at sikre, at børnegrupperne kommer ned på 10 vuggestuebørn henholdsvis 20 børnehavebørn.

Så meget vil det koste:

Fuldt gennemført vil forslaget kræve ca. 10.000 flere pædagogiske medarbejdere på daginstitutionsområdet. De uddannede pædagoger antages at udgøre 68 pct. af de nyansatte. Dermed vil udgiften være på 4 milliarder kr. årligt.

Her kommer pengene fra:

Bedre kontrol i SKAT skal finansiere mere tryghed og omsorg til vores børn.

Efter massive nedskæringer i SKAT er kontrollen hullet som en si, og svindlere har kronede dage. Hvis vi hyrer flere skattekontrolmedarbejdere og antager, at de blot har et nettoprovenu pr. årsværk, der svarer til 50 pct. af det nettoprovenu, de nuværende medarbejdere laver, så er det en guldrandet forretning. Med ansættelse af ca. 500 ekstra medarbejdere nås en samlet indtægt til statskassen på 4,1 mia. kr.[1]

En øget kontrol kan, forhåbentlig, på sigt øge efterlevelsen af reglerne og dermed mindske snyd. Dette giver mindre provenu til kontrolprojekterne, men må omvendt også forventes at mindske det overordnede skattegab og dermed styrke de offentlige finanser.

[1] Det fremgår af disse svar fra Skatteministeriet her og her.

Alle nyheder