— Arbejdsmarked

Gode takter i socialdemokraternes arbejdsmiljø-forslag

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, forlanger 600 mill. kr. til Arbejdstilsynet til forebyggelse af arbejdsulykker og nedslidning og til forbedret arbejdsskadedækning over en 4-årig periode. En væsentlig del af pengene til bedre arbejdsskadedækning skal komme fra en forhøjelse af virksomhedernes betaling til arbejdsskadeforsikring. (Avisen Danmark 8. april)

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

– Det er positivt, at Socialdemokratiet nu spiller klart ud om at skaffe penge til Arbejdstilsynet, der systematisk er blevet udsultet af den borgerlige regering. Socialdemokraternes krav om ekstra 400 mill. kr. kan være en god hjælp til at dække forringelserne, ligesom det aktuelt vil kunne forebygge fyringer af 92 medarbejdere i Arbejdstilsynet, der i disse måneder har en fyreseddel hængende over hovedet. Pengene bruges bedst ved at styrke Arbejdstilsynets myndighedsindsats.

– Det er dobbelt positivt, at Socialdemokraterne spiller ud netop nu, hvor Enhedslisten er smidt ud af forhandlingerne for at stille lignende krav. Beskæftigelsesministeren kaldte vores krav alt for vidtgående til, at vi kunne være med i de fortsatte forhandlinger.

– Det er også positivt, at Socialdemokraterne vil være med til at forbedre dækningen af arbejdsskadedækning for dem, som får ødelagt helbredet med 200 mill. kr. Det vil især gavne de skadede og vil kun i meget begrænset omfang få indvirkning på det forebyggende arbejde.

– Men udover økonomi til Arbejdstilsynet skal et forlig på arbejdsmiljøområdet også omfatte en opstramning af lovgivningen, især lovgivningen om psykiske arbejdsmiljø, om kemisk arbejdsmiljø og om børn og unges farlige arbejde. Desuden skal Arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladserne styrkes, ligesom de små og mellemstore virksomheder skal have bedre adgang til rådgivning.

– Jeg opfordrer Socialdemokraterne til ikke at lade sig binde til et forlig, som forhindrer os i at forbedre det efter valget, fordi de borgerlige får vetoret.

Alle nyheder