— Sundhed og psykiatri

EL: Forslag fra Sygeplejerskerne bør danne grundlag for forhandlinger under nyt flertal

Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning offentliggør i dag et udspil med 19 konkrete initiativer til afhjælpning af manglen på Sygeplejersker. Der er akut behov for at forbedre både uddannelse og arbejdsforhold for at tiltrække og fastholde sygeplejersker i et sundhedsvæsen, der får brug for flere hænder i fremtiden.
Enhedslistens Sundhedsordfører Peder Hvelplund siger:

– Det er stærkt, at sygeplejerskerne anviser konkrete, brugbare løsninger på manglen på hænder i sundhedsvæsenet, der kan igangsættes umiddelbart. Regeringens initiativer i Sundhedsreformen er helt utilstrækkelige og finansieringen er mildest talt usikker. Vi vil derfor opfordre til at et nyt flertal umiddelbart efter valget, opstarter forhandlinger om fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale med udgangspunkt i udspillet fra DSR og SLS.

– Vi ved, at der med det stigende antal ældre, bliver brug for mere sundhedsfagligt personale. Derfor er det helt afgørende, at vi dels får gjort op med forringelserne på uddannelserne, og dels at vi sikrer rimelige arbejdsforhold. Det er helt urimeligt at frafaldet på uddannelsen er på 25 pct. og mange på grund af arbejdspres føler sig nødsaget til at arbejde på deltid. Derfor er der brug for et økonomisk løft af sundhedsvæsnet – ikke en bureaukratisk strukturreform.

– Vi er helt enige med DSR og SLS i, at de initiativer regeringen og DF lægger op til i Sundhedsreformen langt fra er tilstrækkelige. Derfor må Sundhedsministeren i et samråd redegøre for, om regeringen er villig til at følge op på de 19 konkrete initiativer og er parat til at finde finansieringen.

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/saadan-faar-vi-flere-sygeplejersker-nu

Alle nyheder