— Landbrug, Miljø og fødevarer

Blå landbrugspakke ødelægger sårbar natur

Berlingske kan hertil aften afsløre, at ammoniakudledningen fra landbruget stiger for tredje år i træk, og eksperterne advarer nu om, at man nu ikke kan nå målet, og at landbrugspakken bærer væsentlig del af skylden.

Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen udtaler:

– Denne sag viser endnu engang, at landbrugspakken har været en miljøkatastrofe. At landbrugspakken skulle gå i ’plus for miljøet’ har været en farce uden lige. Endnu engang ser vi resultatet af en skrupelløs regerings ageren, der i sin iver for at please landbruget lader naturen tilbage som den helt store taber.

– Jeg vil indkalde landbrugsministeren i samråd for at få en forklaring på, hvorfor det ikke er lykkedes at nedbringe ammoniakforureningen fra landbruget samt spørge, hvad ministeren vil foretage sig for at nå de reduktioner i ammoniakforureningen, som Danmark har forpligtiget sig til. Med de nye tal, der er kommet frem, burde en hver ansvarlig minister iværksætte et hasteindgreb.

– Der er behov for efter folketingsvalget at lave en rød-grøn landbrugspakke, som kan tage seriøs hensyn til naturen og nedbringe landbrugets forurening med kvælstof og ammoniak, samt sikrer, at Danmark lever op til EU´s nitratdirektiv, vandrammedirektiv og habitatdirektiv.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo