— Boligpolitik,

Skipper: Der skal bygges en ny billig bolig, for hver der rives ned

I Gellerup og Vollsmose får beboerne i disse dage besked om, hvilke boligblokke der skal rives ned. Det får Enhedslisten til at række ud til Socialdemokratiet og SF med opfordring til et fælles løfte om at bygge nyt efter valget.

Enhedslisten er store modstandere af ghettopakken. Men nu bør vi i det mindste kunne love lejerne, at for hver bolig der bliver revet ned, skal der mindst opføres en ny billig lejebolig, hvis vi får et nyt flertal, siger Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper, der i dag 11.45 besøger Gellerupparken i Aarhus.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger: 

  • Tusindvis af familier i København, Aarhus og Odense står nu over for at skulle flytte fra deres hjem de kommende år som følge af den ghettopakke, som højrefløjen, S og SF har aftalt. Det er helt forkert at rive gode og billige boliger ned, når de lokale boligforeninger er imod. Og det løser ikke nogen problemer – for et eller andet sted skal folk jo bo, også selv om de er arbejdsløse eller af anden etnisk oprindelse end dansk.
  • Det er et gigantisk svigt af dem, der bor i de mest udsatte boligområder. Det er en stor opgave at få integrationen til at fungere, og de områder løfter en stor del af det, mens de også har problemer med kriminalitet, arbejdsløshed og sociale problemer. I stedet for hjælp og støtte til at løfte den opgave bliver de nu mødt af nedrivninger, dobbeltstraf og tvang.
  • Selvom de billige boliger skal rives ned i tusindvis, har partierne bag ikke sikret en krone til at bygge mere billigt andre steder i landet. Jeg er selvfølgelig særligt skuffet over, at Socialdemokratiet og SF er med i den aftale. I Enhedslisten er vi store modstandere af ghettopakken. Men nu bør vi i det mindste kunne love lejerne, at for hver bolig der bliver revet ned, skal der mindst opføres en ny billig lejebolig, hvis vi får et nyt flertal.

Det foreslår Enhedslisten:

  • Der skal mindst bygges en billig almen lejebolig som erstatning, for hver bolig der nu bliver revet ned. Det kræver større tilskud, krav om højere andel af almene boliger i nye kvarterer og ret til at sælge byggegrunde under markedspris.
  • Integrationen skal understøttes og styrkes. Det skal ske ved at etablere opsøgende familieteam, støtte til tidlig sprogstimulering, ved at ansætte socialrådgivere på folkeskoler og i dagtilbud og ved at lave permanente fritidstilbud herunder klubber, der også har åbent om aftenen og i weekender.

Baggrund:

  • Nu begynder nedrivningerne: Læs hos Berlingske
  • Der er flere greb, samfundet kan tage i brug for at sikre, at ghettoaftalen ikke kommer til at betyde, at der tages flere tusinde billige boliger ud af markedet. Enhedslistens foreslår, at staten dækker kommunernes andel af grundkapitalen ved opførelse af nye almene boliger. Dermed får kommunerne ikke øgede udgifter. Samtidig ønsker Enhedslisten, at kommunerne får mulighed for at kræve en større andel af almene boliger i nye kvarterer, at kommuner får lov til at lave udlejningsselskaber og kommunale byggegrunde kan sælges til under markedspris, hvis der skal opføres billige boliger. Læs mere om Enhedslistens bolig- og integrationspolitik her.
  • 300 socialrådgivere ansættes i daginstitutioner og folkeskoler. Mange daginstitutioner og skoler har allerede tilknyttet en fast socialrådgiver med faste mødetider, som lærere og pædagoger kan sparre med, og som kan tage konkrete samtaler med børn, når der er brug for det. På den måde kan der sættes ind hurtigere og bedre, og socialrådgiverne kan starte indsatser med hele familien, før problemerne vokser sig større. Der er gode erfaringer fra Slagelse samt med den københavnske model.

Finansiering:

  • Øget støtte til opførelse af almene boliger. Staten skal finansiere det kommunale grundtilskud i kommuner med få ledige almene boliger og relativt stort antal socialt udsatte, for at det ikke skal belaste kommunens økonomi at foretage den nødvendige udbygning. I de udviklingsplaner, der allerede er fremlagt for 8 af de 15 udpegede ”hårde ghetto”-områder, fjernes ca. 3.000 almene boliger. Det må forventes, at dette tal er markant højere, når samtlige udviklingsplaner er vedtaget. Enhedslisten foreslår, at staten sikrer finansiering af kommunernes andel af grundkapitalen til etablering af 10.000 almene familieboliger over 5 år. Dette skønnes at være 425 mio. kr. årligt, samlet ca. 2,125 mia. kr.[1] Der er tale om en engangsudgift, og kapitalindskuddet kan f.eks. dækkes ved, at staten yder rente- og afdragsfri lån til de kommuner, der løfter opgaven.
  • Flere socialrådgivere på skoler og i dagtilbud anslås at koste 135 mio. kr. årligt. I alt afsættes 200 mio. kr. årligt til at styrke integrationen. En del af tiltagene optræder i Enhedslistens 100-dagesplan og er finansieret ved en genindførsel af udligningsskatten. [2]

[1] Baseret på 10.000 familieboliger på 85 m2 til en anskaffelsespris på 25.000 kr. pr. m2.

[2] Den fulde udligningsskat på store pensionsudbetalinger, blev efter en skattesænkning indført i 2011 med en sats på 6 pct. for pensionsudbetalinger, genindføres. Fra og med 2015 er satsen gradvist blevet sænket, og med Finanslov 2018 er den blevet helt fjernet. Denne skat genindføres for alle pensionsudbetalinger over 300.000 kr. Dette vil medføre et merprovenu på 400 mio. kr. i 2018. http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/189/svar/1383984/1724633.pdf

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo