Vi skal have national handlingsplan på handicapområdet

Enhedslisten vil sikre bedre støtte og hjælp i hverdagen, bedre muligheder for uddannelse og beskæftigelse og større retssikkerhed for mennesker med handicap.

I en rapport fra april i år konstaterer Institut for Menneskerettigheder, at på ni ud af ti samfundsområder er personer med handicap væsentligt ringere stillet end gruppen af personer uden handicap. Instituttet konstaterer samtidig, at vi i Danmark ikke har en plan for, hvordan vi vil sikre, at mennesker med handicap bliver ligestillet med resten af befolkningen, fx i forhold til mulighederne for at uddannelse og beskæftigelse.

Samtidig viser tal fra Ankestyrelsen, at mange borgere med handicap ikke får den støtte og hjælp, som de har krav på efter lovgivningen.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der laves en national handlingsplan, der blandt andet skal sikre bedre støtte og hjælp i hverdagen, bedre muligheder for uddannelse og beskæftigelse og større retssikkerhed for mennesker med handicap.

Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, siger:

– Det er, som om der har bredt sig den holdning, at prisen for et værdigt liv kan være for høj, og, at det er økonomien, der skal bestemme, hvilke tilbud mennesker med handicap skal have, mere end deres behov. Det er helt utilstedeligt.

– Det er betyder f.eks. rigtig meget for mange mennesker med handicap, at det er svært at få bevilget tilstrækkelig ledsagelse. Konsekvensen er, at flere kun sjældent kommer uden for deres hjem og måske slet ikke på ferie, fordi de ikke kan få den ledsagelse, de har brug for. Forældre kæmper forgæves for sammenhængende støtte og hjælp, og nogen må endda opgive at lade deres børn blive boende hjemme, fordi støtten ændrer sig, når de fylder 18 år.

– Det er dybt beklageligt, at de manglende bevillinger til handicapområdet er blevet ledsaget af en svækket retssikkerhed for borgerne. Det så vi for eksempel for nylig i den meget omtalte svømmepigesag fra Lolland, hvor en ung kvindelig svømmer med autisme, ulovligt blev nægtet socialpædagogisk støtte, uden at det fik konsekvenser for kommunen.

– Der er ekstremt store forskelle på kommunerne, og der er ikke nogen forpligtende rammer og målsætninger, der sikrer, at mennesker med handicap, får de vilkår, de har krav på. Det skal vi have en samlet national, plan for.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo