— Udlændinge og integration

Skuffende udlændingeudspil fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiets udlændingeudspil fredag er skuffende. Det rummer ikke mange nye tanker og tilbyder ikke løsninger på nogle af de mest påtrængende udlændingepolitiske problemstillinger. Det mener Enhedslistens udlændingeordfører, Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard siger:

– Vi fik ikke noget svar på, hvornår Danmark igen vil leve op til sit ansvar over for det internationale samfund og igen tage kvoteflygtninge – ud over den meget lille gruppe af særligt behandlingskrævende, som Socialdemokratiet allerede for nogen tid siden har åbnet op for at tage. Vi fik ikke – ud over lidt snak om at tage mad med på værelserne – noget bud på en løsning på børns helt uacceptable langtidsophold på Sjælsmark. Den helt tossede ide om at bruge trekvart milliard på Udrejsecenter Lindholm forholder udspillet sig ikke til. Og der er ikke nogen væsentlige bud på nye ideer til en god integration.

– Når det gælder udviklingsbistand er den omlægning, som Socialdemokratiet foreslår, ikke nok. Det er som at tisse i bukserne for at få varmen, hvis man omlægger langsigtet bistand til kortsigtet nødhjælp, fordi man lægger grunden til kommende flygtninge- og migrantbølger fra de lande, som mister den langsigtede bistand. Vi skal hjælpe i nærområderne, men en omlægning er ikke nok. Vi må have ulandsbistanden op på mindst én procent af BNI, så vi både kan hjælpe langsigtet og i nærområderne.

– Socialdemokraterne fabler fortsat om deres halvandet år gamle plan om modtagecentre uden for EU, selv om landene i Afrika og Mellemøsten mildest talt ikke har stået i kø for at lægge jord til centrene. Socialdemokratiet har fortsat ikke antydet, hvilke konkrete lande centrene kunne ligge i, ligesom det er skuffende, at socialdemokraterne fortsat hævder at kunne placere anerkendte flygtninge fra deres luftkastel-modtagecentre i lande langt fra Europa. Vi kommer ikke uden om en seriøs diskussion af et forpligtende samarbejde om flygtningemodtagelse og fordeling i Europa.

Alle nyheder