— Grøn omstilling, Landbrug

Rød-grøn landbrugspakke skal omstille landbruget til fremtiden.

Enhedslisten foreslår, at man efter valget ruller regeringens blå landbrugspakke tilbage, og i stedet erstatter den med en ny rød-grøn landbrugspakke, som løfter barren for krav til klima-, miljø- og naturindsatser i landbruget, og i samarbejde med landmændene udvikler dansk landbrug til nutidens og fremtidens udfordringer i forhold til miljø, natur og klima.

Enhedslistens landbrugs- og fødevareordfører Søren Egge Rasmussen siger:

– Den siddende regerings landbrugspakke har været en af de største skandaler for vores natur og miljø de sidste fire år. Den blå landbrugspakke skal rulles tilbage og erstattes af en ny rød-grøn landbrugspakke, som noget af det allerførste efter et valg.

– Med landbrugspakken har man bl.a. afskaffet randzonerne, som betød tab af 25.000 hektar natur langs vandløb i det åbne land. Og man gav landmændene lov til at hælde mere gylle på markerne, uden at de tiltag, der skulle modvirke kvælstofforureningen, var på plads med det resultat, at havmiljøet nu efterlades i ufattelig dårlig tilstand. Vi vil have randzonerne tilbage.

– Regeringens landbrugspakke er en katastrofe for natur og miljø, og regeringen har derudover forspildt chancen for at håndtere klimaproblemerne i landbruget. Det skal et nyt flertal lave om på med en ny rød-grøn landbrugspakke.

Enhedslisten foreslår, en ny rød-grøn landbrugspakke skal bringe dansk landbrug i bedre balance med natur, miljø og klima samt sikre mere økologisk landbrug.

Fem hovedelementer i en ny landbrugspakke bør som minimum være:

– Landbrugsstøtte: landbrugsstøtten skal omlægges, så vi får mest miljø samt udvikling af landdistrikter, økologi og lokal produktion for pengene. Landmænd der udlægger landbrugsjord til skov og natur skal belønnes via omfordeling af EU’s landbrugsstøttemidler

– Miljø: Kvælstofudledning skal bringes ned på et niveau, så vi når i mål med vores EU forpligtigelser. Samlet udledning af kvælstof til havmiljøet skal ned på 42.000 tons kvælstof i 2027som forskerne anbefaler.

– Klima: Det enkelte landbrug skal være i klimabalance – krav om klimatjek og klimaplaner for hvert enkelt landbrug, som vil bidrage til at landbruget levere sin andel i forhold til klimaudfordringen.

– Natur: Genoprette randzoner langs vandløb og prioritere at landbrugsstøtten også giver mere natur.

– Ejerformer: Oprettelse af en statslig jordbrugerfond, som kan opkøbe landbrugsjord og sikre mere økologisk landbrug, mere natur og mere skovrejsning. For dermed at sikre fremtidens drikkevand og sikre at flere økologiske landmænd kan forpagte statsejet landbrugsjord.

Alle nyheder