— Demokrati, Handicap og ældre

Helt urimeligt, at umyndiggjorte alligevel ikke kan stemme

Det er helt skævt, at der ved valget i morgen fortsat vil være omkring 2.000 umyndiggjorte borgere, der ikke kan stemme. Det mener Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, der er rystet over, at Folketingets beslutning om at åbne for stemmeret til disse borgere ikke har haft nogen effekt. Det er et alvorligt svigt, at regeringen ikke har sikret en ordentlig information til borgerne, og et konkret afslag, der netop er givet til en umyndiggjort borger, er tilsyneladende helt i strid med lovgivningens intention. Enhedslisten vil derfor rejse forslag om, at lovgivningen om stemmeret til mennesker under økonomisk værgemål bliver ændret hurtigst muligt.

Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj siger :

• Det er dybt beklageligt, at regeringen ikke har sørget for en grundig information til borgerne, om muligheden for at få ændret deres værgemål, så de kan opnå stemmeret til Folketinget. Når kun nogle ganske få af de 2.000 borgere har søgt om at få ændret deres værgemål, vidner det om, at regeringen slet ikke har løftet sit informationsansvar.

• Det netop offentliggjorte afslag til en af de økonomisk umyndiggjorte borgere, Martin Rosenlind, ser ud til at være klart i modstrid med lovens intention, der netop skulle sikre, at borgere som Martin Rosenlind kunne få ændret deres værgemål, så de kun delvist blev frataget deres retlige handleevne, og derfor kunne få stemmeret til Folketinget.

• Det er bittert for Martin og mange andre umyndiggjorte, at de ikke kan stemme ved valget i morgen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Enhedslisten vil derfor tage initiativ til, at lovgivningen om stemmeret til umyndiggjorte tages op til behandling igen efter valget, så eventuelle huller i lovgivningen kan blive lukket inden næste valg.

Alle nyheder
Ø
X