— Grøn omstilling, Klima og energi

Pressede boligejere skal have klimatilskud

I dag lades en lang række boligejere i stikken i den grønne omstilling. De bor i områder, hvor der ikke er adgang til den billige, grønne fjernvarme, og hvor boligpriserne ikke har begunstiget dem med en friværdi, de kan bruge på energieffektiviseringer. Det betyder, at disse boligejerne både betaler mere for deres varme og tæller negativt i Danmarks klimaregnskab.

Et af efterårets stor forhandlinger bliver på klimaområdet, og her er det afgørende for Enhedslisten, at klimatiltagene sker på en socialt retfærdig måde, derfor fremlægge Enhedslisten en pakke af tiltag, der sikrer, at alle danske boligejere får gode muligheder for at omstille til et grønt alternativ.

Mai Villadsen, klimaordfører i Enhedslisten siger:

– Der står i dag over 100.000 oliefyr i danske hjem, som pumper CO2 ud i atmosfæren, fordi husejerne ikke har råd til at skifte dem ud med et grønt alternativ. Derfor foreslår vi at give boligejerne en håndsrækning og sikre dem økonomisk mulighed til at klimasikre deres boliger.

– Ikke nok med at oliefyrene er en dyrere løsning for boligejerne end de grønne varmepumper, så harmonerer de rigtig skidt med Danmarks klimamål, og derfor er vi nødt til at hjælpe de steder, hvor mulighederne er få, og hvor økonomien står i vejen for en grøn løsning.

– Den sociale skævvridning af vores samfund slår også igennem på den grønne omstilling, og det vil vi i Enhedslisten tage et opgør med. Alle danskere skal tilbydes mulighed for at gøre deres hjem grønnere og billigere at varme op.

 

Enhedslisten vil:

 • Udvide den eksisterende støttepulje til udskiftning af oliefyr, så den også inkluderer gas- og træpillefyr.
  Forøge støttepuljen til 50 mio. kr. per år og forlænge den frem til 2027.
 • Indføre et tilskud, der dækker udgifter til renoveringer på op til 100.000 kr., som forbedrer energimærkningen af en helårsbolig, der pt. har en D, E, F eller G-mærkning. Der afsættes 25 mio. kr. per år i fem år.
 • Afsætte en pulje på 50 mio. kr. over fem år, som kommunerne kan søge til at tilbyde energitjek af boliger uden for fjernvarmeområdet.
 • Tilbyde statsgaranterede, billige lån på op til 750.000 kr. per husstand til energirenoveringer til huse uden for fjernvarmeområdet.
 • Arbejde for at renoveringsrammen for de almene boliger forhøjes gennem en ny boligaftale.

 

Fakta:

 • Den individuelle opvarmning udleder på et år over 1,5 mio. ton CO2, hvilket er lige så meget som 25 pct. af udledningen fra alle personbiler i Danmark. Oliefyrene alene tegner sig for 33 pct. af den samlede CO2-udledning på individuel opvarmning.
 • Ifølge beregninger udført af Energitjenesten for Bolius kan boligejere spare op til 20.000 kr. årligt ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe.
 • Der er et kæmpe uforløst potentiale for energibesparelser i private ejendomme. Samtidig er godt 1/3 af vores bygninger til helårsbeboelse bygget før 1980, og altså uden energikrav. EA Energianalyse vurderer, at mængden af samfundsøkonomiske optimale varmebesparelser er størst i vores parcelhuse (2018).
 • Klimarådet vurderer energirenovering af bygninger til at være det element, som har lavest samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til at nå vores kortsigtede klimamål (2017).
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo