— Trafik

Enhedslisten bekymret efter hård kritik af politiets tungvognskontrol

Lastbilmagasinet fortæller, at en tungvognsbetjent kritiserer den kontrol, der foretages af lastbiler og busser for at være en discount-kontrol. Samtidig mener den anonyme betjent, at lederne i tungvognscentrene giver et forherliget billede af tingenes tilstand.

Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, er bekymret over oplysningerne i Lastbilmagasinet, og vil tage sagen op med Justitsministeren og Transportministeren.

Henning Hyllested, Enhedslistens transportordfører, er temmelig oprørt over oplysningerne i Lastbilmagasinet. Han siger:

– For at være helt ærligt, så bliver jeg ret så bekymret, når jeg hører de anklager, der kommer frem. Det er jo vigtigt, at vi politikere får det korrekte billede præsenteret af politiledelsen og de skiftende justitsministre og transportministre. Ellers er det helt umuligt for Folketinget at kontrollere indsatsen imod ulovligheder i den tunge transport.

– Politiets kontrol af den tunge transport er helt afgørende for at komme ulovlighederne på landevejen til livs. Ikke mindst kampen mod social dumping. Politiets kontrol skal være af høj kvalitet, og ikke indrettes efter at nå nogle bestemte måltal. En sådan kontrol kræver højt specialiseret mandskab med viden og erfaring. Derfor skal man også lade tungvognsbetjentene gøre det, de er bedst til – nemlig kontrol på landevejen.

– Det er vigtigt, at Justitsministeren og Transportministeren nu tager hånd om problemet med kontrollen af den tunge transport, og fremlægger et ærligt billede af, hvordan det står til. Uden effektiv kontrol bliver hverken det kommende lovinitiativ rettet mod cabotagekørsel eller den kommende vejpakke det papir værd, den er skrevet på. Jeg vil bede Justitsministeren om at troppe op på et par af de møder, jeg i den kommende tid har aftalt med Transportministeren. Ellers må de begge i samråd om sagen.

Alle nyheder