Så er Årsmødet i gang

Her vil vi løbende opdatere med taler og beslutninger.

 

Program:

 

Lørdag d. 5. oktober

Kl. 09:00          Velkomst og konstituering
Kl. 10:00          Den politiske situation efter valget med talere fra hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og EU-parlamentsmedlem. Pernille Skipper holder sin årsmødetale 10.15.
Kl. 12.00           Frokost med fejring af Enhedslistens jubilæum: 25 år i folketinget
Kl. 13.00           Beretningsdebat, fortsat
Kl. 13.45           Hovedforslag om globaliseringsprogram
Kl. 17.50           Præsentation af kandidatudvalgets liste til spidskandidater til folketingsvalget
Kl. 18.00          Middag og uddeling af græsrodsprisen
Kl. 19.00          Indkomne forslag
Kl. 20.00         Dagen afsluttes med hygge og musik

 

Søndag d. 6. oktober

Kl. 09.00         Valg til Hovedbestyrelse, Rød Fond, Vedtægtsnævnet og kritisk revisor
Kl. 09.20         Enhedslistens arbejdsplan 2019-2020
Kl. 10.45          Vedtagelse af kandidatliste: Spidskandidater til folketingsvalget
Kl. 12.15          Frokost
Kl. 13.15          Vedtægtsændringer
Kl. 14.30         Regnskab og budget
Kl. 15.30         Afslutning

 

 

Alle nyheder