— Udland

Færøerne og Israel

Færøernes prædikant og provokatør Jenis av Rana, som pt. også er Færøernes udenrigsminister, har haft lyst til at skabe debat om Færøernes – og dermed Rigsfællesskabets – holdning til Israel, som han er ligeså varm ven af som Søren Espersen i Danmark og Trump i USA. Han mener, at Færøerne skal have en repræsentation i Jerusalem, som en understøttelse af Israels eneret til byen.

Christian Juhl, Enhedslistens Færøordfører siger:

• Enhedslisten har længe argumenteret for at både Færøerne og Grønland skal have en stærkere stemme i den fælles udenrigspolitik. Og det har de også fået, især på en række områder, der dækker de 2 landes interesser.

• Vi har også støttet ønsket fra de 2 nordatlantiske lande om at vi i Rigsfællesskabet skal drøfte udenrigspolitikken i fællesskab. Derfor forekommer det atypisk, at Jenis av Rana, uden dialog med Grønland og Danmark, formulerer en politik på Israel/Palæstina-spørgsmålet, som er ganske ny (også på Færøerne) – og for Danmarks vedkommende særdeles problematisk.

• Jeg tror, indtil det modsatte er bevist, at der er tale om en soloprovokation fra Jenis av Rana – og at regeringen i Færøerne vil tage afstand fra synspunktet. Jeg ser under alle omstændigheder frem til en stærkere dialog mellem landene i Rigsfællesskabet på det udenrigspolitiske område.

Alle nyheder