— Arbejdsmarked, Velfærd

EL: Ydelseskommissionen har mistet fokus på fattigdom

Regeringen har fremlagt kommissoriet for Ydelseskommissionen, der bl.a. skal se på kontanthjælpsloftet og overførselsindkomster. Enhedslisten kritiserer, at kommissionen har mistet fokus på fattigdom.

Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, siger:

– Jeg har nu set kommissoriet, og jeg er virkelig bekymret. Ydelseskommissionen skulle bl.a. se på, hvordan vi får et opgør med børnefattigdom, men nævner ikke fattigdomsbekæmpelse med ét eneste ord.

– Der står i kommissoriet, at kommissionens forslag skal være udgiftsneutrale. Det betyder jo, at hvis vi skal sætte enkelte ydelser op for at få flere børn ud af fattigdom, så skal man på den anden side tage fra nogle andre, som er ramt af sygdom eller arbejdsløshed. Samtidig lægges der ikke op til et reelt opgør med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, men kommissoriet forudsætter, at de to fattigdomsydelser rent faktisk bevares i en eller anden form. Det er fuldstændig forkasteligt.

– Ydelseskommissionen har været socialdemokraternes svar på problemerne omkring børnefattigdom i flere år nu. Og så er det selvfølgelig virkelig kritisabelt, at det slet ikke kan læses i kommissoriet. Men Enhedslisten går selvfølgelig ind i forhandlingerne med det klare sigte, at vi får et opgør med fattigdom i Danmark – og det indebærer en afskaffelse af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet.

Alle nyheder