— Sundhed og psykiatri

Vigtig sejr, at hastelov afspejler hensyn til både helbred og frihedsrettigheder

Samtlige Folketingets partier har her til aften vedtaget en hastelov til bekæmpelse af Corona-virussen

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund siger,

  • Det her er alvorligt. Vi står i en situation hvor udsatte og sårbare borgere risikerer dramatiske konsekvenser, hvis de bliver udsat for smitte. Derfor er det fornuftigt at lytte til de sundhedsfaglige eksperter og sikre de bedst mulige betingelser for at sikre dem beskyttelse. Men det er nogle meget vidtgående beføjelser som vi udstyrer ministeren med. Derfor har det været afgørende for Enhedslisten at sikre at de mest basale rettigheder bliver sikret. Vi har kæmpet benhårdt for at der skal være en domstolsprøvelse før myndigheder kan tiltvinge sig adgang til borgernes private hjem. Det er vi lykkedes med.
  • Vi har sikret at der er en solnedgangsklausul, så der er en begrænsning på loven til d. 21/3 2021. Det er afgørende at vi ikke vedtager vidtgående lovgivning uden at følge op på hvilke konsekvenser den har for borgerne. Derfor er vi særdeles tilfredse med at vi har fået indføjet en revision af loven i november 2020, samt at der bliver en politisk følgegruppe der nøje følger udmøntningen af loven.  Det har i forhandlingerne været afgørende at vi både har sikret myndighederne gode muligheder for at bekæmpe smitteudbrudet og samtidig sikret at det ikke går ud over fundamentale borgerrettigheder.
  • Grundlæggende skal vi skal passe på hinandens helbred og vi skal passe på vores frihedsrettigheder. Derfor er vi glade for, at vi overbeviste resten af Folketinget om at få både en solnedgangsklausul, en revisionsbestemmelse og domstolsprøvelse af alle indgreb.
Alle nyheder
Ø
X