— Boligpolitik

Corona-ghettoer skal undgås

Der foregår et stort arbejde med at hjælpe beboere i udsatte boligområder, blandt andet i de 16 områder som betegnes som hårde Ghettoer. Men i disse coronatider er det meget svært at finde arbejde eller opretholde sine normale indtægter. Særlig hvis man er ufaglært, som der er mange af i en række almene boligområder.  Det risikerer at betyde at flere boligområder uforskyldt kommer på den hårde ghettoliste i december 2021, ud fra de tal der bliver indsamlet for 2020. Fordi tallene for beskæftigelse og indkomst bliver ekstraordinært lave i 2020.

Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

  • Det har vidtgående konsekvenser hvis et boligområde ender på den hårde ghettoliste og bliver pålagt at skulle lave en ”udviklingsplan” hvor 60 % af de almene familieboliger enten skal nedrives, sælges eller konverteres til ældreboliger, coronakrisen kan sende flere boligområder på den hårde ghettoliste, hvis listen ikke suspenderes.
  • Coronakrisen rammer mange ufaglærte og boligområder bliver ud fra ghettoloven vurderet ud fra beboernes indkomst og hvor mange voksne der er i arbejde eller uddannelse, derfor har jeg opfordret boligministeren til at arbejde for at Ghettolisten suspenderes i 2020.
  • Corona-restriktionerne medfører, at det er næsten umuligt at udføre boligsocialt arbejde for tiden. De boligsociale medarbejdere kan ikke mødes med beboerne på samme måde som hidtil. Den forebyggende indsats står stille mange steder, og hidtidig forebyggelsesindsats kan gå tabt.
  • Vi har brug for gode almene boliger, hvor huslejen er til at betale. Derfor opfordrer jeg til politiske beslutninger, der kan sikre at der ikke kommer flere boligforeninger på den hårde ghettoliste. Den økonomiske krise kan komme til at ramme mange beboere i udsatte boligområder, og den økonomiske krise skal ikke forværres af at endnu flere områder bliver Corona-ghettoer og skal udsættes for salg og nedrivninger af almene boliger.

§20 spørgsmål stillet til boligministeren:

Vil ministeren tage initiativ til, at der dispenseres/suspenderes for ghettolovgivningen i 2020, således at den stigende arbejdsløshed og den faldende bruttoindtægt ikke medfører, at flere boligområder kommer på den hårde ghettoliste i dec. 2021, som følge at den økonomiske krise og stigende arbejdsløshed som følge af coronakrisen, og dermed bliver en form for corona-ghettoer?

Bemærkninger til §20 spørgsmålet:

Der tages særlige hensyn til erhvervsliv, arbejdsløse, kulturliv m.m. under coronakrisen. Endnu er der ikke vedtaget særlig indsats i forhold til gældende ghettolovgivning, det bør ske for ikke at få nye corona-ghettoer. https://www.altinget.dk/by/artikel/kab-coronakrisen-vil-skade-integrationen

Ghettokriterier:

Ved et ghettoområde forstås efter de gældende regler fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.
  2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 50 pct.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo