— Skat og finans

Enhedslisten foreslår ny kæmpefond: Staten skal sikre kritisk infrastruktur og samfundsvigtige virksomheder under krisen – mod at få aktier

Gode arbejdspladser og virksomheder, der er afgørende for samfundet, risikerer at krakke eller blive overtaget af udenlandske kapitalfonde eller stater. Det skal vi sikre os mod, lyder det fra Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.

Derfor foreslår Enhedslisten nu etableringen af en statslig fond på 60 milliarder kr., der kan skyde kapital ind i virksomheder til gengæld for aktier. Enhedslisten vil rejse kravet om en statslig fond i de kommende forhandlinger om, hvordan Danmark takler en økonomisk krise. 

Rune Lund siger:

  • Det vil være forfærdeligt, hvis arbejdspladser forsvinder for altid, fordi der er en midlertidig økonomisk krise. Eller at vigtige virksomheder bliver opkøbt for en slik af udenlandske kapitalfonde, russiske oligarker eller den kinesiske stat for den sags skyld. F.eks. kan mange nu se, at det var en kæmpe fejl at sælge statens vaccineproduktion. Derfor skal vi som samfund være klar til at stille kapital til rådighed.
  • Det er helt afgørende, at vi får aktier til gengæld for de penge, vi skyder ind. Skatteyderne skal have noget for den risiko, de løber, og det skal ikke bare være aktionærerne, som løber med gevinsten.
  • Jeg synes, det er rimeligt, at fonden også tager medansvar for de virksomheder, som den skyder fællesskabets penge i. Fonden skal stille krav til virksomhederne om arbejdstagerrettigheder, socialt ansvar og grøn bæredygtighed.
  • Et overskud i fonden, synes jeg skal reserveres til investeringer i den grønne omstilling og til arbejdspladser i Danmark. Der venter en stor opgaver for både samfundet og virksomhederne, og det vil være en god anvendelse af pengene.

 

Det foreslår Enhedslisten:

  • Efter tysk forbillede etableres en statslig fond med investeringskapital på 60 milliarder kr., som skal kunne skyde penge i virksomheder mod at få aktier til gengæld. Formålet er at sikre produktion og arbejdspladser i vigtige virksomheder, uden at skatteydernes støttekroner går til aktionærerne. Fonden skal også kunne foretage opkøb af strategisk vigtige virksomheder, som f.eks. den tidligere statslige vaccineproduktion, samt sikre produktion, der er kritisk for forsyningssikkerheden, ved at hjemtage den eller beskytte den mod overtagelse fra kapitalfonde og udenlandske statsfonde.
  • Fonden finansieres ved optagelse af et statslån. Dermed sikres der 60 mia. kr., som kan investeres i virksomheder. Den danske stats renter er så lave, at det ifølge Finansministeriet ikke vil få en nævneværdig betydning for det finanspolitiske råderum frem mod 2025[i]. Fonden er forholdsmæssigt lige så stor som en lignende fond i Tyskland. Derfor er det Enhedslistens vurdering, at ét lån på 60 mia. kr. vil være nok. Der er dermed tale om en midlertidig engangsudgift.

Baggrund:

Debatten om, hvordan vi sikrer kapital til virksomhederne kører allerede herhjemme og internationalt. Og flere lande som f.eks. Tyskland, Finland og Japan har eller vil lave fonde med lignende formål.

For Enhedslisten er det afgørende, at der ikke bliver tale om lån til virksomheder, hvor skatteyderne løber risikoen, mens det er virksomhedernes aktionærer, der får gevinsten, når virksomheden klarer sig gennem krisen. Derfor er det afgørende, at fonden får aktier til gengæld.

Fonden skal udøve aktivt ejerskab og operere inden for de samme rammer som Den grønne fremtidsfond, der blev aftalt med Finansloven for 2020, så hensynet til lønmodtagere, klima, skattebetalinger og samfundet sikres. Om Fremtidsfonden hedder det: ”Investeringer inden for fonden vil følge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, så det sikres, at der i projekterne fx tages vare på børns rettigheder, og at de virksomheder, der investeres i, betaler den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer.

Endvidere vil fondens investeringer have til formål at bidrage til opfyldelse af Parisaftalens temperaturmål, herunder vil der på linje med den Europæiske Investeringsbank ikke blive investeret i fossile projekter eller i virksomheder, hvor en betydelig andel af virksomhedens aktiviteter og omsætning er baseret på fossile projekter.

Fondens investeringer vil blive prioriteret mod projekter med klimaeffekter og drivhusgasreduktioner samt løsninger rettet mod vandknaphed og fødevaremangel, således at fonden aktivt investerer i tiltag, der reducerer belastningen for klima, natur og miljø. Investeringernes sociale samt miljø-, klima- og naturmæssige effekter vil løbende blive monitoreret og afrapporteret i offentliggjorte årlige rapporter.”

[i] https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/spm/157/svar/1648556/2173758/index.htm

 

Alle nyheder