— Trafik

Enhedslisten om Femern: Det er halsløs gerning

Forligspartierne bag Femern-forbindelsen har besluttet at igangsætte byggeriet af den 18 km. lange tunnel under Østersøen.

Det sker på trods af, at der fortsat verserer sager om forbindelsen ved den tyske forbundsdomstol. Og på trods af, at EU-kommissionen for nylig har sat klare begrænsninger for statsstøtten til Femern-forbindelsen.

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, er noget forbløffet over beslutningen om at igangsætte byggeriet allerede 1. januar 2021.

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, siger:

  • Det er simpelthen halsløs gerning at påbegynde byggeriet af Femernforbindelsen nu – inden der er faldet afgørelse ved domstolen i Tyskland, og inden man har foretaget en grundig beregning af konsekvenserne af EU-kommissionens nylige afgørelse.
  • Det virker ærligt talt som om forligspartierne er blevet grebet af panik. Afgørelsen fra EU-kommissionen blev af trafikforskere vurderet til at rive tæppet væk under projektet og fordyre det i hidtil uset omfang.
  • Og der verserer altså stadig en sag ved den tyske forbundsdomstol om, hvorvidt den tyske byggetilladelse overhovedet er lovlig
  • Jeg tror derfor, at forligspartierne forsøger at gøre processen irreversibel – altså at komme forbi the point-og-no return. Der er jo allerede brugt 5 mia. på projektet fra dansk side.
  • I forvejen har trafikberegningerne været omgærdet af hemmelighedskræmmeri og kritiseret for ikke at være retvisende. Trafikforskere har således anfægtet økonomien i projektet og ment, at tilbagebetalingstiden langt overskred den grænse på 36 år, som forligspartierne har sat, og som er grænsen, hvis ikke projektet skal lide rentedøden.
Alle nyheder