— Trafik

Hvorfor SAS og ikke Trafikselskaberne?

Trafikselskaberne står til et underskud på samlet 1,6 mia. kr. i 2020 som følge af Corona-krisens ekstraomkostninger og manglende indtægter, og Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested er noget overrasket over transportminister Benny Engelbrecht reaktion herpå.

Henning Hyllested, transportordfører i Enhedslisten, siger:

  • Jeg undrer mig over, at trafikministeren ikke er lige så klar i mælet, når det handler om at afhjælpe Corona-krisens konsekvenser for trafikselskaber, som regeringen er, når det gælder SAS, siger Henning Hyllested.
  • Trafikselskaberne er langt mere vigtige for danskernes mobilitet end flyselskaberne er, og konsekvensen af en manglende hjælpepakke her, vil have langt større negativ effekt for borgernes dagligdag, end problemerne for SAS, uddyber Henning Hyllested.
  • Det handler jo ikke bare om de daglige brugere af den kollektive trafik, men jo også det kaos, der vil komme på vejnettet, hvis den kollektive trafik bryder sammen, forklarer Henning Hyllested.
  • For metroen i Københavns vedkommende mener jeg godt, vi blot kan godkende en længere tilbagebetalingstid. Derimod har vi et alvorligt problem med kommunernes busruter og især regionernes længere busruter og lokalbaner, som samlet vil mangle ca. 1 mia. kr. I forvejen er fx region Hovedstaden i gang med at skære ned på den kollektive trafik pga. trængt økonomi, så det går allerede den forkerte vej i forhold til den klimahandlingsplan vi skal have aftalt på transportområdet, understreger Henning Hyllested.
  • Derfor skal vi naturligvis have dette afklaret snarest muligt, og jeg indkalder derfor nu ministeren i samråd for at få afklaret ministerens holdning, og således at vi forhåbentlig kan få en klar aftale om en hjælpepakke til trafikselskaberne, så borgerne kan komme på arbejde med bussen og toget, når det igen er aktuelt, slutter Henning Hyllested.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo