— Boligpolitik

El: Højere ambitioner nødvendigt for de almene boliger

Det er godt, at regeringen nu også vil afvikle renoveringskøen på 18,4 mia i Landsbyggefonden, men 30 mia. fordelt over 7 år er for lidt. Køen i Landsbyggefonden er opstået, fordi 3 mia. til renoveringen i den nuværende boligaftale har været for lidt. For at sikre, at der bliver renoveret tilstrækkeligt og sikre fremtidssikrede almene boliger med lavt energiforbrug, skal der afsætte mere end de 2 mia. årligt, som regeringen foreslår. I boligaftalen for 2015-2020 blev der afsat 3 mia. om året til renoveringer. De årlige renoveringer bør ligge på ca. 5 mia. og Enhedslisten ser frem til at forhandle beløbet til renoveringer højere op.

Enhedslisten boligordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

  • Enhedslisten ser frem til boligforhandlingerne, og vi vil kæmpe for en grøn og ambitiøs lang boligaftale, vi bliver nødt til at tillade, at der kan bruges flere penge fra Landsbyggefonden.
  • Første opgave bliver hurtigst muligt at afvikle køen i Landsbyggefonden på 453 konkrete behandlede projekter, som kun mangler en godkendelse, og som kan sikre beskæftigelse til 18.000 personer i byggeriet.
  • Et anden central emne til boligforhandlingerne bliver at sikre den boligsociale indsats også i de boligområder, som ikke er såkaldte ”hårde ghettoer”
  • Klimadagsorden medfører, at vi skal sikre bedre renoveringer. Solceller på tagene i boligforeninger skal blive det normale ved alle tagrenoveringer, vi vil ændre de regler som forhindrer gode energiløsninger.
Alle nyheder