— Klima og energi, Trafik

Luftfartsbranchen på rette kurs

Klimapartnerskabet for luftfarten har i dag offentliggjort deres rapport, som indeholder 4 centrale anbefalinger, og Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested tager overvejende godt imod rapporten. Selv om Enhedslisten mener, at flyvning generelt bør reduceres og så vidt muligt erstattes at gode togforbindelser, så transport over korte og mellemlange afstande i Europa på sigt kan foregå på jorden, roser Henning Hyllested generelt branchens fokus på elektrofuels.

Henning Hyllested siger:

  • Først vil jeg gerne takke partnerskabet, og herunder SAS og Københavns Lufthavne, for at offentliggøre deres rapport med de oprindelige anbefalinger, til trods for, at sektoren som følge af corona-nedlukning har været udsat for en kaotisk omvæltning, som rækker flere år frem.
  • Omvendt tror jeg nu også, at en genopbygning af den danske flysektor er nødt til at satse hårdt på klimaaspektet i den kommende hårde konkurrence.
  • Derfor støtter jeg deres foreslåede strategi om, at først indenrigsfly, men også en stigende andel af den samlede flytrafik, der udgår fra danske lufthavne, skal tankes med elektrofuels. Det stemmer helt med Enhedslistens strategi for flytrafikken, hvor vi arbejder for at fremme dansk produktion af elektrofuels baseret på vindmøllestrøm og CO2-fangst fra fx forbrændingsanlæg. Partnerskabet efterlyser her en masterplan, som vi snarest skal have udarbejdet og vedtaget.
  • Deres forslag om at finansiere merprisen på brug af elektrofuels via en klimafond, der baseres på en passagerafgift, er også interessant, fordi vi dermed får en form for passagerafgift som Enhedslisten også har foreslået. Så må vi drøfte udformningen heraf, så vi også sikrer det sociale aspekt.
  • Jeg noterer mig også, at branchen efterlyser en lovgivning, som pålægger luftfarten et iblandingskrav med elektrofuels, hvilket jeg straks vil tage initiativ til, at vi får indført. Det ville være naturligt at vedtage i forbindelse med en klimahandlingsplan.
Alle nyheder