— Om Enhedslisten

Enhedslistens folketingsgruppe foretager rokade på sommergruppemøde

Enhedslistens folketingsgruppe har i dag afholdt det årlige sommergruppemøde. Her foretog folketingsgruppen en rokade, som blandt andet medfører, at Peder Hvelplund er ny gruppeformand.

Her følger hele rokaden.

Folketingsgruppens ledelse:

Enhedslistens gruppeledelse består nu af:

  • Pernille Skipper, politisk ordfører
  • Peder Hvelplund, gruppeformand
  • Rune Lund, gruppenæstformand
  • Rosa Lund, medlem af gruppeledelsen
  • Mai Villadsen, medlem af gruppeledelsen

Nye ordførerskaber:

Udover konstitueringen af en ny gruppeledelse, er der foretaget en række skift på ordførerposter:

  • Peder Hvelplund indtræder i folketingets udvalg for forretningsorden
  • Søren Søndergaard er ny kulturordfører Udover Søren Søndergaard indtræder Christian Juhl i kulturudvalget
  • Eva Flyvholm er ny uddannelses- og forskningsordfører
  • Pernille Skipper er ny ligestillingsordfører
Alle nyheder