— Boligpolitik

Enhedslistens hovedbestyrelse opfordrer alle til at støtte kampen mod ghettoloven

Enhedslistens hovedbestyrelse støtter kampen mod ghettoloven og opfordrer alle til at skrive under på borgerforslaget.

I Enhedslisten har vi fra dag 1 været imod parallelsamfundspakken, den såkaldte ghettopakke. Vi opfordrer alle til at underskrive borgerforlaget FT-04982: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister” (her) og deltage aktivt i kampen mod ghettoloven.

Knap 4.500 almene boliger skal ifølge Transport- og Boligministeriet (faktaark) nedrives eller privatiseres i 15 såkaldte “hårde ghettoområder”.

Beboere, som ikke har gjort andet end at bosætte sig i en såkaldt ghetto, skal tvangsflyttes. Det drejer sig om 12.000-15.000 beboere, som går en usikker fremtid i møde. De skal flytte, fordi deres blok skal rives ned eller sælges til en privat investor.

Et stort flertal i Folketinget vil løse problemerne i almene boligområder ved at tvangsflytte beboerne og rive deres blokke ned. Man løser ikke problemerne ved at rive blokke ned – man flytter folk væk fra deres netværk, familie, naboer og deres hjem. Hvis der er problemer i et boligområde, skal beboerne involveres i beslutninger, der vedrører deres eget liv, og der skal ikke gøres forskel på folk ud fra, hvor de bor. Vi er imod, at gode almene boliger bliver revet ned, og beboerne bliver tvangsflyttet i ofte dyrere boliger. Beboerne mister deres medindflydelse og beboerdemokratiet bliver trampet ned, fordi flertallet i Folketinget har besluttet, at der skal være specielle regler for de såkaldte ghettoområder end der er for resten af den almene sektor.

Ghetto-lovgivningen har tillige medført usædvanlig skarp kritik af Danmark internationalt fra bl.a. FN både i 2018 og senest fra FN’s særlige rapportør for menneskerettigheder, som for nylig har undsagt regeringens og folketings-flertallets ‘ghetto’-lovgivning. FN rapportørerne kræver, at salg af boligblokke i Mjølnerparken suspenderes, mens retssager verserer. Rapportørerne kritiserer begrebet ”indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande”, som giver bekymring om diskrimination og kalder ghettolovgivningen ”stigmatiserende”.

Når man har andre rettigheder, fordi man bor et bestemt sted, har det intet med en retsstat at gøre. De berørte beboere tvangsflyttes til dyrere lejligheder eller til udkantsområder med ringere sociale forhold. De splittes fra venner og familie, og det samme gør deres børn, der må skifte skoler og forlade deres kammerater.

Der er massiv mangel på billige boliger i de større byer i Danmark. Derfor er det helt hul i hovedet at rive gode boliger ned eller sælge dem. Ved salg stiger huslejen betragteligt. Tidligere beboere kan måske få lov til at blive boede i området, men de har ikke råd.

Almene boliger skal være for alle. Hvis man diskriminerer og favoriserer nogle borgere frem for andre, er man med til at skubbe arbejderne, de arbejdsløse og syge ud af byerne. Vi ønsker ikke en klasseopdelt by, men en by hvor der er plads til alle.

Det er netop den blandede by.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo