— Sundhed og psykiatri, Velfærd

EL: Tandlægen skal være gratis – vi begynder med de unge under 25 år

Enhedslisten vil have gratis tandlæge på dette års finanslov. Partiet lancerer udspillet i forbindelse med dets sommergruppemøde tirsdag.

Det handler om at gøre noget målrettet for at stoppe konsekvenserne af ulighed og fattigdom blandt unge, men også om at tage et skridt mod at gøre tandplejen til en del af den fælles velfærd og helt gratis på sigt.

 

Politisk ordfører Mai Villadsen siger:

  • Vi kan alle sammen brække en arm eller knække en tand. Men mens vi kan få hjælp til det ene alle sammen, er det kun folk med penge, der kan få hjælp til tænderne. Og det rammer hårdt blandt mange unge. Enhedslistens budskab er, at vi skal sikre tandsundheden i fællesskab, ligesom vi gør med alt andet sundhed. Vi begynder med de unge. 
  • Mange unge har simpelthen ikke råd til at betale for den private voksentandpleje. De ryger ud af de kommunale tilbud, når de bliver 18 år, samtidig med at de flytter hjemmefra og står med en meget beskeden indkomst. Det skaber stor ulighed i vores tandsundhed, som forfølger mange langt ind i deres voksenliv.
  • Når unge fylder 18 år overgår deres tandpleje fra at være et sundhedsgode, som vi dækker i fællesskab til at være en ydelse, man skal købe på et marked. Unge på 18 skal pludselig have dankortet op af lommen, når de får problemer med tænderne. Det er dyrt for de fleste og afholder mange fra at gå til tandlæge. Vi ønsker at udvide velfærdssamfundet, så det passer på flere, og vi vil sikre, at fællesskabet tager vare på dig, også når det gælder sundhedsproblemer med tænderne.
  • Et offentligt sundhedssystem med lige adgang for alle uanset indkomst er fundamentalt i et velfærdssamfund. Og der er ingen grund til, at tænderne ikke er en del af det. Det kan faktisk lade sig gøre at udvide vores velfærd, i stedet for altid at forsvare den mod nedskæringer. Det kræver bare politisk vilje. Derfor vil vi udvide den kommunale tandpleje for børn og unge, så den dækker de 18-25. Det er et stort og vigtigt skridt i retning af bedre velfærd og mere lighed i sundhed. 
  • Vi går til finanslovsforhandlingerne med en klar vision om at gøre tandlægen gratis. Vi begynder med et krav om at indføre gratis, kommunal tandpleje for unge fra 18-25 år. Det er første skridt i en udvidelse af vores velfærd, så den hjælper flere almindelige mennesker.

 

Forslaget konkret

Enhedslisten vil udvide den gratis tandpleje. Det skal ske ved at udvide den eksisterende kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at dække de 18-25.

 

Baggrund

Siden etableringen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje er tandsundheden for børn og unge forbedret markant. Der er dog fortsat problemer med danskernes tandsundhed. Især uden for den kommunale behandling. Et af de største problemer er, at vi taber mennesker i overgangen fra den kommunale børne- og ungetandpleje til voksentandplejen, som er meget dyr.

Hele 38% kommer ikke til tandlæge inden for de første 2 år efter børne- og ungdomstandplejen. Både tandlægeforeningen, VIVE og sundhedsstyrelsen peger på brugerbetalingen som en væsentlig årsag.

VIVE angiver, at overgangen til voksentandplejen finder sted samtidig med overgangen fra at have forældrene som primær normbærer til at have andre unge, som heller ikke opsøger tandplejen jævnligt. Dét, vurderer VIVE, er med til at grundlægge en dårlig vane ind i voksenlivet.

Det er vigtigt for Enhedslisten, at den gratis tandpleje indføres som en udvidelse af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, så opgaven holdes på offentlige hænder og den brede adgang sikres. Derfor er udgifterne også beregnet på baggrund af den model.

Udgifter

Sundhedsministeriet har opgjort omkostningerne i forbindelse med Enhedslistens forslag til at være 500-700 millioner for udvidelsen, der dækker de 18-25 årige efter besparelserne på udgifter til tilskud til voksentandplejen er indregnet. Dertil kommer udgifter til kapacitetsopbygning af den kommunale tandpleje.

Samlet vil Enhedslisten afsætte 750 mio. kr. til at sikre gratis tandpleje til unge under 25 år.

Finansiering
Enhedslisten vil finde pengene på forhandlingsreserven for finansloven 2022. Samtidig ønsker Enhedslisten at udvide forhandlingsreserven ved bl.a. at lukke skattehuller og stramme fradragsregler for multinationale selskaber samt afskaffe boligjobordningen. Det giver henholdsvis 2,5 milliarder og 540 millioner om året. Enhedslistens samlede finansiering vil blive præsenteret i forbindelse med partiets finanslovsudspil for 2022.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo