— Velfærd

Enhedslisten går til ydelsesforhandlinger for at bekæmpe børnefattigdom og indføre ny ret til socialt udsatte

Enhedslisten er tirsdag klokken 14.30 blevet indkaldt til forhandlinger om et fremtidigt kontanthjælpssystem af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Det sker ovenpå et forår, hvor Enhedslisten har truet med at vælte regeringen, hvis den ikke leverer på aftalen i forståelsespapiret om at bekæmpe børnefattigdom.

Enhedslisten vil gå til forhandlingerne med ambitionen om at fjerne de brutale forringelser af ydelsessystemet, som er blevet presset ned over folk de seneste år.

Der skal markante forbedringer til. For der er store problemer med det nuværende system, som både er ugennemskueligt og taber folk på gulvet. Vi skal løfte mennesker, uanset hvem de er, ud af fattigdom – vi ved nemlig, at fattigdom ødelægger liv for alle, som er ramt af det.

 

Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, siger:

– Vi må og skal bekæmpe børnefattigdom. Det kræver markante forbedringer af ydelsesområdet, så vi er glade for, at regeringen har indkaldt os til forhandlinger. Alle – og ikke mindst regeringen – skal vide, at det her er afgørende for Enhedslisten. Derfor går vi til forhandlingerne med en meget klar forventning om, at regeringen kommer til at leve op til forståelsespapirets aftale om at bekæmpe børnefattigdom.

– Enhedslisten går til ydelsesforhandlingerne med et krav om, at fattigdommen i Danmark skal bekæmpes. Det gør vi bedst ved blandt andet, at få den borgerlige regerings fattigdomsydelser – kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, integrationsydelsen og uddannelseshjælpen – afskaffet.

– Vi går også til forhandlingerne med et forslag om at afskaffe gensidig forsørgerpligt i kontanthjælpssystemet. Det er et gammeldags princip, der skaber fattigdom og ufrihed. Vi kan notere os, at regeringen for nylig har meldt ud, at de vil afskaffe gensidig forsørgerpligt for pensionister. Det er på tide. Men vi vil arbejde for en total afskaffelse af gensidig forsørgerpligt, herunder for kontanthjælpsmodtagere.

– Vi skal ikke kun genoprette velfærden, vi skal også nytænke: Derfor vil vi indføre en egentlig afklaringsgaranti, så mennesker ikke, som i dag, bliver fanget af systemet på kontanthjælp, men kan få eksempelvis den førtidspension, de burde have krav på.

 

 

Alle nyheder