Enhedslisten: Fangst og lagring af CO2 må aldrig blive en sovepude for klimahandling

Regeringen har i dag præsenteret en aftale om en strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Enhedslisten er med i aftalen, der udmønter en del af ”Klimaaftale for energi og industri mv.” fra juni 2020. Det var en aftale, hvor Enhedslisten sammen med andre partier lykkedes med at sikre først skridt i en omstilling af industrien i Danmark. Aftalen indeholdt blandt andet de første skridt mod en ensartet CO2-afgift, to energiøer, penge til udfasning af olie- og gasfyr, styrkelse af grøn fjernvarme og meget andet.

Den seneste rapport fra FN’s klimapanel IPCC tydeliggør, at vi står i en situation, hvor det er nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren for at indfri Parisaftalens mål. Samtidigt har Klimarådet også understreget, at CCS er et nødvendigt redskab for at indfri klimaloven mål om 70 pct. reduktion af CO2 inden 2030.

Derfor accepterer Enhedslisten, at man som en udmøntning af den store klimaftale fra juni 2020 har fastsat den nærmere strategi for brugen af CCS i Danmark. Enhedslisten har altid været kritiske overfor CO2-fangst – og med god grund. For selvom teknologien kan ende med at spille en nødvendig rolle når verden skal leve op til Parisaftalens mål, er det helt afgørende, at vi reducerer vores udledning af drivhusgasser ved kilden. Lagring af CO2 og andre drivhusgasser må aldrig bliver en sovepude, der bremser for andre klimainitiativer.

Det er vigtigt for Enhedslisten, at lagring af CO2 tænkes sammen med muligheden for at bruge CO2’en i andre processer, som CCU og Power-to-X. Derudover er et afgørende og vigtigt element i den danske klimaindsats fortsat den høje, ensartede CO2-afgift for sektorer, som vi med aftalen fra 2020 tog det første skridt hen imod. Det vil sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling og samtidigt tilskynde industri og landbrug til en hurtigere omstilling.

Hele aftalen om CCS-strategi kan læses her: Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025 (kefm.dk)

Søren Egge Rasmussen, klimaordfører for Enhedslisten, udtaler:

  • ”FN´s klimapanel fremhæver at vi skal fjerne CO2 fra atmosfæren for at indfri Parisaftalens mål. Derfor accepterer Enhedslisten, at CO2-lagring også er en del af den danske klimaindsats. For Enhedslisten er det vigtigste, at vi reducerer vores udledninger af drivhusgasser og CCS aldrig bliver en sovepude for reelle reduktioner. Derfor holder vi også regeringen fast på behovet for reelle reduktioner og behovet for en klar plan for indfrielse af 2025-målet.”
  • ”Vi skal ikke have uhensigtsmæssig og unødvendig CO2-lagring fra processer, hvis ressourcerne bedre kan genbruges i flydende brændsler. For os er det vigtigt, at CCS-strategien hænger sammen med en kommende strategi for Power-to-X og samtidigt sikrer muligheden for indtægter til vores fælles statskasse. Med aftalen har vi taget de første skridt.”

For yderligere, kontakt Enhedslistens pressetjeneste på tlf. 33 37 50 80

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74


Download: Logoer