— Sundhed og psykiatri

Enhedslisten er med i aftale om sundhedsreform

I dag er den brede aftale om det nære sundhedsvæsen blevet præsenteret. Enhedslisten er med i aftalen.

Sundhedsordfører, Peder Hvelplund udtaler:

 • Aftalen er kun en lille prut. Enhedslisten havde gerne set et højere ambitionsniveau. Både i forhold til at sikre fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale og i investeringer i det nære kommunale sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er presset, og uden de tilstrækkelige investeringer og de centrale velfærdsprofessionelle frygter vi et kollaps. Et kollaps, der kan betyde voksende ulighed og øget brugerbetaling.
 • Selvom aftalen kun er en lille forbedring, er Enhedslisten med. Det er vi, fordi vi med aftalen sikrer flere initiativer, som betyder meget. Med aftalen tilfører vi reelt flere midler til især kvalitetsstandarder i det nære sundhedsvæsen. Vi tager første skridt for at fjerne brugerbetaling på receptpligtig medicin ved at sikre gratis antipsykotisk medicin for en særligt udsat gruppe. Vi har været med til at sikre fortsættelsen af tilbud og behandling af patienter med Sclerose, Parkinson og hjerneskade, så deres tilbud ikke skal stoppe ved årets udgang. Og sidst har vi sørget for, at sundhedsvæsenets klimaaftryk tages alvorligt. Det er klare Enhedslisteaftryk, som betyder noget.
 • Enhedslisten mener, at vi skal mindske uligheden i sundhed, fjerne al brugerbetaling på nødvendige sundhedsydelser, styrke sundhedspersonalet ved bl.a. at løfte lavt- og ligelønsgrupperne og indhente det efterslæb af investeringer, der er behov for, for at skabe en velfærd med tid til omsorg og overskud. Men når et flertal af partier er klar til at bruge alle midler på oprustning og militær, så er der ikke meget tilbage til de helt nødvendige investeringer i vores fælles sundhed, velfærd og grøn omstilling.

 

Overblik – med aftalen kommer der nu:

 • Kvalitetsstandarder for dele af det kommunale sundhedsvæsen
 • Bedre lægedækning også udenfor byerne
 • Struktur for en bedre sammenhæng i patientforløb med samarbejde på tværs af sektorer
 • En stærkere akutindsats
 • Anbefalinger til bedre organisering og opgavefordeling mellem faggrupperne
 • Op til 25 nærhospitaler, (som svarer meget til det, vi før har kaldt sundhedshuse)

Og de vigtige Enhedsliste-sejre:

 • Gratis antipsykotisk medicin til mennesker med skizofreni
 • Fortsat behandling og tilbud til patienter med Sclerose, Parkinson og hjerneskade, som ellers stod til at udløbe ved årets udgang
 • Sundhedsvæsenet står for 6% af Danmarks samlede CO2 aftryk – vi har fået ind at regeringen skal sikre drøftelser om, hvordan ambitiøse CO2 reduktioner kan realiseres.
 • Vi har fået præciseret oplægget til Robusthedskommissionen, så den ikke kan bruges til syltekrukke for ligelønsspørgsmålet, når Lønstrukturkomissionen fremlægger deres anbefalinger ultimo 2022.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo