— Fiskeri, Grøn omstilling, Landbrug

Enhedslisten klar med akutplan til de danske have sammen med SF, R og Å

Havene omkring Danmark er ved at dø. De gisper bogstavelig talt efter vejret. Overalt langs vores kyster skyller døde fisk og skaldyr op på strandene, og under havoverfladen ligner havbunden mange steder et goldt ørkenlandskab helt blottet for liv.

Det skyldes, at de danske farvande lige nu er ramt af det værste iltsvind i 20 år, som truer med helt at ødelægge vores havmiljø. Det vil få katastrofale konsekvenser for hele vores økosystem, hvis vi ikke handler nu.

Derfor foreslår vi i Enhedslisten en akutplan, der skal redde de danske kystområder. Planen har vi lavet sammen med SF, Radikale og Alternativet, og vi foreslår bl.a. at der sættes ind mod landbrugets forurening med regulering og afgifter, samtidig med at der sættes flere midler af til at genoprette mere fri natur.

Årsagen, til at vores kystområder lider skal nemlig findes på land, hvor det industrielle landbrugs intensive dyrkning fører til, at enorme mængder kvælstof fra gylle og kunstgødning udledes til vandmiljøet og ender i vores fjorde og indre farvande.

Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, siger:

– Vi står ved en korsvej. Det er lige nu, vi skal vælge, om vi vil have en fremtid, hvor vores børn skal opleve at kunne tage en svømmetur i et rent hav og fange en rødspætte langs de danske kyster. Hvis vi vil det, så kræver det, at vi stopper med at tale og begynder at handle.

– Problemet er ikke penge men politisk vilje. For vi har kendt til problemet i årtier, men skiftende regeringer har ladet industrilandbruget slippe af sted med frivillige aftaler frem for at tage det nødvendige politiske ansvar. Det er det, vi ser resultatet af nu.

– Der er ikke noget erhverv, der har ret til at ødelægge vores natur og slå vores fisk ihjel. Derfor mener vi, at det skal være slut med frivillighed, og i stedet for må vi gå over til en mere håndfast regulering.

Det foreslår Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet

  • Der skal sættes et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.
  • Der skal vedtages en ny samlet plan for kvælstofreduktioner, som tager afsæt i realistiske forventninger til, hvad der kan opnås via frivillige aftaler med landmændene.
  • Skovrejsning som aktivt middel til at begrænse udvaskning af kvælstof.
  • Randzonerne, hvor der ikke må sprøjtes og gødes langs alle vandløb, større søer og kystområder, skal genindføres.
  • En klimaafgift på alle lavbundsjorde med effekt allerede fra 2025 skal Der sætte turbo på udtagningen.
  • Udtagningsindsatsen af lavbundsjorde skal derudover styrkes ved at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen og ved at forbedre mulighederne for at ekspropriere.
  • Der indføres et trawlfrit område i Bælthavet.
  • Biodiversitetsrådet styrkes og får beføjelse til at aktivere en handlepligt, hvis målet om at reducere kvælstofudledninger ikke nås.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74


Download: Logoer