Tryg barndom til flygtningebørn

”Man bliver ikke mere dansk af at blive gjort fattig, blive nægtet at praktisere sin religion og blive forhindret i at lære sit modersmål. Det er forskelsbehandling og rimer ikke på integration.”

EN UDSTRAKT HÅND TIL MENNESKER PÅ FLUGT

Når krig og undertrykkelse hærger rundt om i verden, skal et rigt land som Danmark træde til. Vi skal have hjerterum til at hjælpe flere, end vi gør i dag. Samtidig skal alle, der har deres tilværelse i Danmark, være en del af fællesskabet med samme rettigheder og muligheder. Også dem af os, der har forældre fra et andet land eller er kommet til Danmark senere i vores liv.

  • Danmark skal tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året.
  • Stop ghettopakken. Udsatte boligområder skal støttes, ikke straffes.
  • Ingen børn skal vokse op på Sjælsmark.
Valg 2019