Boliger, liv og kultur i hele Danmark

Vi skal kunne leve gode og rige liv både i byerne og i landdistrikterne.

 

Levende lokalsamfund med stærkt lokalt demokrati

Udviklingen skal sikres jævnt over hele landet. Det skal ske ved øget medbestemmelse, hvor vi bor, og gennem en mere retfærdig økonomisk omfordeling mellem kommunerne.

68. Demokrati i lokalsamfundene

Det lokale demokrati skal styrkes. Efter kommunesammenlægningerne er der blevet længere til rådhusene og indflydelsen – det skal ændres.

 • Lokalråd skal styrke selvbestemmelsen i små lokalsamfund. De skal have bestemmende indflydelse f.eks. med mulighed for at stoppe skolenedlæggelser gennem lokale folkeafstemninger.
 • Kommunen forpligtes til at afsætte en pulje, som lokalrådet selv forvalter. Lokalrådenes indflydelse og økonomi sikres gennem en ændring af den kommunale styrelseslov.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

69. Liv i landdistrikterne

Vi skal forbedre rammerne for livet på landet – også for at modvirke affolkning. Det skal ske gennem:

 • En pulje, så landsbyer med mellem 200 og 2000 indbyggere kan ansætte lønnede landsbypedeller. De kan understøtte aktiviteter, vedligehold og transport i landsbyerne.
 • En bredbåndsfond til at sikre hurtig internetforbindelse i hele landet.
 • En pulje til at støtte lokale brugerdrevne dagligvarebutikker, hvor borgere går sammen om at drive lokal butik og modvirker butiksdød i landsbyerne.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

70. En mere retfærdig økonomisk fordeling mellem kommunerne

Det er afgørende, at velstanden ikke klumper sig sammen i rige kommuner, der ofte løfter relativt få sociale opgaver. Men reformer og politiske beslutninger har øget den økonomiske ulighed mellem kommunerne. De væsentligste kløfter går ikke mellem by og land eller center og periferi, men mellem rige og fattige kommuner. Derfor skal vi indføre:

 • Reform af den kommunale økonomi, som sikrer en mere retfærdig fordeling mellem kommunerne gennem en højere landsudligning i takt med, at udgifterne til den kommunale velfærd øges.
 • Højere refusion til kommunerne for overførselsindkomster, som kommunerne reelt ikke har mulighed for at påvirke – f.eks. førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Det sikrer en mere rimelig økonomisk kompensation til de kommuner, der løfter et stort socialt ansvar.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Grøn og kollektiv transport i hele landet

Det er afgørende for klima og miljø, at vi omstiller vores transport til kollektive løsninger og vedvarende energikilder. Og så skal den kollektive trafik være så udbygget, at den er et reelt alternativ også for borgere uden for de store byer.

71. En grønnere transportsektor

Vi skal investere massivt i et moderne klimavenligt kollektivt transport-system, der giver gode forbindelser i hele landet. I mange år er den kollektive trafik blevet nedprioriteret til fordel for bilerne – den udvikling skal vendes. Og de, der kører bil, skal motiveres til at købe de mindst klimabelastende biler.

 • De kommende års investeringer i infrastruktur målrettes udbygningen af kollektiv trafik i hele landet. Vi skal hurtigst muligt starte udviklingen hen mod hurtige toge, der forbinder hele landet, nye letbaner med hurtige forbindelser i de større byer og et robust busnet i landdistrikterne
 • En pulje på 800 millioner kr. årligt sænker afgiften for miljørigtige biler, mens en pulje på 800 millioner kr. om året fjerner afgiften på el-biler. Det finansieres ved at øge afgifterne på de mest klimabelastende køretøjer.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

72. Billigere billetter til bus og tog

Billetpriserne i den kollektive transport sænkes umiddelbart med 30 procent. Det er gennem en årrække blevet stadigt billigere at købe og køre i bil, mens priserne på den kollektive trafik er steget. Men flere mennesker skal flytte sig fra bilen og over i den kollektive trafik, hvis transportsektorens udledning af CO2 skal sænkes. Og det kræver, at den kollektive trafik er et billigt alternativ.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Boliger, der er til at betale

Det er afgørende for en god tilværelse, at man har et ordentligt sted at bo. I et levende nærmiljø og tæt på arbejde eller uddannelse. Derfor skal vi sikre gode og billige boliger i hele landet.

73. Styrk den almene boligsektor

En stærk almen boligsektor er afgørende for, at alle uanset indkomst og baggrund kan få et ordentligt sted at bo. Det private boligmarked har været med til at skævvride Danmark og gjort det svært for mange at finde en bolig, der er til at betale – særligt i de største byer.

 • Planloven ændres, så kommunerne får mulighed for at stille krav om op til 50 pct. almene boliger i nye lokalplaner.
 • Kommunalfuldmagten skal igen give kommunerne mulighed for at oprette kommunale boligselskaber og drive udlejningsvirksomhed. Dermed kan kommunerne selv sikre boliger, der er til at betale – også for folk med lave indkomster.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

74. Sikring mod huslejespring

Der skal være større tryghed om huslejen – også i private udlejningsejendomme. Lejerne er nemlig blevet dårligere beskyttet mod stigende husleje, efter lejeloven blev liberalisereret. Det har tilladt udlejerne at undgå huslejereguleringens regler, hvis de moderniserer boligen. Boligreguleringsloven ændres, så denne mulighed bliver inddæmmet.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Kultur og sport for alle

Et rigt liv indeholder andet end skole og arbejde. Kultur og sport giver os vide horisonter, næring til sjælen og sammenhold. Derfor skal vi som samfund investere i, at alle får adgang til forskellige slags kulturelle aktiviteter.

75. Støtte til lokal kultur

Der skal være adgang til kulturtilbud i hele landet. Også uden for de store byer. Derfor etableres en ny kulturpulje, som kommunerne kan søge til kulturelle formål. For hver ekstra krone, en kommune selv bruger til kultur, kan den få op til én krone inden for rammen af kulturpuljen. Det vil bidrage til kommunale kulturinvesteringer og sikre, at statslige kulturpenge kommer ud i hele landet.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

76. Flere skal have adgang til kultur

Vi skal have mere lige adgang til kultur – og det skal ikke afhænge af pengepungens størrelse. Det kan vi bl.a. understøtte med:

 • Et personligt kulturklippekort for børn og unge under 18 år i fattige familier. Dette personlige kulturklippekort kan efter eget valg bruges til betaling for sports- og fritidsaktiviteter, musikundervisning, højskolekurser samt entré til f.eks. biografer, teatre, museer, udstillinger og koncerter.
 • En kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på plejehjem, plejecentre, hospicer, hospitaler og andre behandlingsinstitutioner samt bosteder. Ordningen betyder, at institutionerne kan få dækket en del af honoraret, når de hyrer forfattere, musikere eller andre kunstnere til at optræde.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo