Grønne investeringer skal sikre klimaet og beskæftigelsen

De mest klimaeffektive grønne investeringer skal fremrykkes, så de kan bidrage til at sikre beskæftigelsen, uden at den nødvendige grønne omstilling går i stå. Allerede inden corona-krisen var der brug for at speede omstillingen op, så vi kan leve op til målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Hvis vi går i gang med de rigtige ting nu, kan det også skabe arbejdspladser og få os igennem den økonomiske krise.

Hovedværktøjet til at nå klimamålene er for Enhedslisten en bred drivhusgasafgift efter Klimarådets model, der omfatter alle udledninger i Danmark og stiger over de næste ti år. Det skal dog undersøges, om andre tiltag, såsom et hurtigere forbud mod nye fossilbiler, kan tillade en lavere pris uden at sætte 70 pct.-målsætningen over styr. Store dele af indtægterne fra afgiften skal gå direkte til omstilling af de sektorer, som betaler den. Økonomiske tiltag skal samtidig sikre, at udgifterne ikke rammer de svageste grupper i Danmark. Effekten af afgiften skal følges særligt tæt i sektorer, hvor der er risiko, for at produktion flytter til andre lande med ringere miljø- og klimastandarder.

CO2-afgiften kan dog ikke stå alene og skal indfases over tid, så den ikke forværrer den økonomiske krise, vi er på vej ind i. Derfor foreslår vi følgende grønne investeringer som led i en kriseplan:

Grønne offentlige investeringer

 • Danmarks grønne investeringsfond øges med 10 mia. kr. og får nyt fokus på investeringer med klima- og jobeffekt
  Danmarks grønne investeringsfond skal yde lån til og investere i at udrulle allerede kendt teknologi, så vi får mest mulig klima- og jobeffekt for pengene. Samtidig udvides investeringsrammen med 10 mia. kr., så fonden i alt råder over 16 mia. kr.
 • Investeringer i bæredygtig togtrafik for 20 mia. kr.
  Nye banestrækninger, hastighedsopgraderinger og elektrificering fremrykkes, så der udmøntes investeringer for 20 mia. kr. inden for de næste tre år. Det inkluderer bl.a. den nye bane over Vestfyn og renovering af Østbanen mellem Køge og Faxe Ladeplads.
 • Udbygning af cykelstier langs statsvejnettet for to mia. kr.
  Der er en stor mangel på cykelstier langs statsvejnettet. For at gøre cyklen til et bedre alternativ til bilen på de korte og mellemlange ture investeres to mia. kr. i at bygge nye cykelstier.
 • Opladning til elbiler for 200 mio. kr. årligt i tre år
  Den eksisterende pulje til udbygning af ladeinfrastrukturen til elbiler forøges med fokus på områder uden lademuligheder samt på lynopladere langs større veje, motorveje og ved kulturinstitutioner.

Grøn omstilling af den offentlige sektor

 • Kommunernes grønne investeringer undtages for anlægsloftet
  Potentialet for vedvarende energi, energirenoveringer og klimatilpasning i kommunerne er enormt. Mange energirenoveringsprojekter bliver imidlertid aldrig gennemført på grund af anlægsloftet, der sætter en grænse for kommunernes forbrug. Selvom mange af investeringerne ville tjene sig selv hjem over en årrække. Som led i hjælpepakkerne har man fjernet anlægsloftet for resten af 2020. Enhedslisten ønsker, at vi også efter 2020 dispenserer grønne investeringer fra anlægsloftet. Kommunerne skal have samme mulighed for at lave vedvarende energi, som stat og regioner har. Vi kan ikke vurdere, hvor mange investeringer, det vil udløse. Uanset hvad er det ikke en statslig udgift, da der alene er tale om, at kommunerne får lov at bruge penge.
 • Væk med administrative forhindringer for kommuners investeringer i solceller
  Der er i dag en række administrative begrænsninger for solceller i kommunerne. De skal fjernes, så det bliver nemmere for kommunerne at etablere solceller på egne bygninger.

Udbygning af vedvarende energi

 • Mere dansk havvind
  Med Energiaftalen 2018 blev det besluttet, at der skal etableres tre havvindmølleparker frem mod 2030. De skal påbegyndes allerede nu. Derudover skal tre yderligere parker igangsættes så hurtigt som muligt. Det vil gøre, at Danmarks elforsyning hurtigere bliver grøn og vil samtidig mindske afhængigheden af biomasse.
 • Tilskud til omlægning til vedvarende energi i mindre fremstillingsvirksomheder for en mia. kr.
  Der ligger et stort potentiale i at få mindre fremstillingsvirksomheder omstillet til vedvarende energi og elektrificering. Til det formål oprettes en tilskudspulje på 330 mio. kr. om året i de næste tre år.

Energieffektiviseringer

 • Billige, statsgaranterede lån til energirenoveringer af boliger
  En lang række boligejere uden for fjernvarmeområdet kan i dag ikke få lån til energirenoveringer af boliger. Energirenoveringerne vil gøre det nemmere at skifte til varmepumper og dermed mindske afbrænding af olie, naturgas og træ. Enhedslisten vil, efter tysk model , give adgang til billige lån på op til 750.000 per bolig. Den samlede låneramme er på 10 mia. kr.
 • Renoveringer af almene boliger fremskyndes
  I øjeblikket har Landsbyggefonden over 450 projekter på tegnebrættet, der går ud på at renovere landets almene boliger. Projekterne er finansierede og skal bare i gang. Enhedslisten vil give mulighed for, at hele køen af ventende projekter kan påbegyndes.
 • Støttepulje til udskiftning af olie-, gas og træpillefyr til varmepumper på 2,1 mia. kr.
  Den eksisterende støttepulje til skift af oliefyr udvides til også at inkludere gas- og træpillefyr samtidig med, at støttebeløbet hæves til 20.000 kr. Derudover indføres der forbud mod individuelle olie- og gasfyr fra 2025. Samtidig laves der en plan for udfasning af olie- og gasfyr i det offentlige. Der afsættes 700 mio. kr. årligt i tre år.
100 dage med Enhedslisten